Anna Lewis

Gwyl Arddangos Ryngwladol
WOMEX a Digwyddiadau

Nosweithiau WOMEX

Ar y nos Iau, y nos Wener a’r nos Sadwrn, bydd WOMEX13, Caerdydd yn trawsnewid Bae Caerdydd yn safe’r ŵyl ar gyfer cerddoriaeth byd rhyngwladol, lle bydd croeso i gynulleidfaoedd lleol, rhanbarthol a chenedlaethol grwydro o amgylch y chwe llwyfan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a’r Basn Hirgrwn i fwynhau’r cyffro rhyngwladol, i wrando ar berfformiadau 45 munud (neu’r ‘sesiynau arddangos’ fel y gelwir hwy gan WOMEX) o’r gerddoriaeth byd orau ar y blaned.

Gwyliwch y fideo am ragflas o beth sydd gan WOMEX13 i’w gynnig:

Mae nosweithiau Gŵyl Arddangos Ryngwladol WOMEX ychydig fel mynd ar wyliau cerddorol o amgylch y byd. Mae pob cornel o’r byd yn cael ei chynrychiol, ac mae’n gyfle i ddarganfod bandiau gwirioneddol ardderchog, i gael eich syfrdau gan amrywiaeth y doniau cerddorol a rhyfeddu at offerynnau hynod a diethr o wahanol ddiwylliannau.

Bydd y bariau yn agored, bydd digon o luniaeth ar gael a bydd awyrgylch o ddathlu yn llenwi’r Bae. Gellir dod o hyd i fanylion am Ŵyl Arddangos Ryngwladol WOMEX yn cynnwys artistiaid dethol a dolenni i’w cerddoriaeth yma: www.womex.com/realwomex/

Mae rhaglen Gŵyl Arddangos Ryngwladol WOMEX o bwy sy’n chwarae ar ba ddiwrnod wedi cael ei ryddhau, yn ogystal ag amserlen llawn Gŵyl Arddangos Ryngwladol WOMEX

Mae tocynnau Gŵyl Arddangos Ryngwladol WOMEX bellach ar werth drwy Swyddfa Docynnau Canolfan Mileniwm Cymru ar 02920636464 neu drwy’r wefan www.wmc.org.uk. Pris £17 ymlaen llaw, £22 ar y diwrnod. Os hoffech fynychu sesiynau Gŵyl Arddangos Ryngwladol WOMEX ar y tair noson gallwch brynu tocyn tridiau am £45.


Cyngerdd Agoriadol Gwlad y Gân

Bydd Canolfan Mileniwm Cymru hefyd yn cynnal cyngerdd agoriadol WOMEX 13, Gwlad y Gân, wedi ei guradu gan Cerys Matthews. Mae rhagor o wybodaeth am bwy fydd yn perfformio yn y cyngerdd agoriadol ar 23 Hydref yma:

www.cerddcymru.com


Nosweithiau DJ

Yn ogystal â’r sesiynau arddangos byw, ar nos Wener a nos Sadwrn, bydd croeso i bawb ddod i ddawnsio drwy’r nos yn nosweithiau DJ WOMEX 13 yn y Glee Club ym Mae Caerdydd, pan fydd Antie Flo (DU), DJ Caise (Nigeria/DU), iZem (Iwerddon/Portiwgal), Mitú (Colombia) a Mr Toubab & Cucurucho (Ffrainc/Sbaen) yn mynd amdani yn ystod y rhaglen. Mae rhagor o wybodaeth am y nosweithiau DJ yma:

www.womex.com/realwomex/


Cynhadledd

Fe fydd cynhadledd 3 diwrnod yn cael ei gynnal yn Arena Motorpoint, Caerdydd, 24-26 Hydref i archwilio y materion diweddaraf, datblygiadau newydd a tueddiadau y diwydiant cerddoriaeth. Ceir rhagor o wybodaeth am raglen y cynhadledd yma:
www.womex.com/realwomex/15

Os hoffech chi fynychu’r gynhadledd ac yn dod o Loegr, Iwerddon, Gogledd Iwerddon, yr Alban, neu o Gymru, mae pris gostyngedig i gofrestru ar Virtual WOMEX cyn 27 Medi yma:
horizonsatwomex.com/horizons-discount-registration-now-open/

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees