Image by/Llun gan Anna Lewis

Yr hyn a wnawn

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn cefnogi hyrwyddiad a datblygiad ymarfer proffesiynol cyfoes ar draws yr holl ffurfiau celfyddydol, trwy hybu deialog ryngwladol trwy gyfrwng cydweithrediad a gweithio mewn partneriaeth.

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn fan cyswllt ar gyfer derbyn gwybodaeth a chyngor, trwy ein gwefan, cyhoeddiadau, rhwydweithiau a phrosiectau rhyngwladol. Mae ein cylchlythyr Canfas yn rhoi sylw i newyddion a chyfleoedd yng Nghymru a thramor, ochr yn ochr â’n rhaglen o fentrau a prosiectau.

Rydym yn gweithio gyda chyfoeth o bartneriaid; rhai’n rhyngwladol ac eraill wedi eu lleoli yn y DU. Rydym yn datblygu dulliau o hyrwyddo a threfnu gwaith prosiect ar gyfer y ffurfiau celfyddydol, law yn llaw ag ymarferwyr unigol, sefydliadau celfyddydol, sefydliadau diwylliannol a chyrff llywodraethol ar draws y byd. Rydym yn cydweithredu â sefydliadau celfyddydol ac unigolion mewn gwledydd tramor i ddatblygu cyfres o breswyliadau, seminarau, gweithdai, ymweliadau astudio ac arddangosiadau dethol, gyda’r nod o feithrin rhwydweithiau diwylliannol cryf rhwng Cymru a gweddill y byd.

Trwy gyfrwng cronfa cyfleoedd rhyngwladol a weinyddir gennym, gall ymarferwyr a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru dderbyn cefnogaeth uniongyrchol i ymchwilio a gwireddu prosiectau gyda phartneriaid o wledydd tramor.

Mae gweithio mewn partneriaeth yn greiddiol i Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru er mwyn cynnig cyfleoedd a hybu dealltwriaeth ddiwylliannol. Gan weithio gyda phartneriaid yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, rydym yn sefydlu deialog ystyrlon sy’n cynnig sylfaeni cadarn i ddatblygu syniadau creadigol.

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn bartneriaeth rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru a'r British Council.

Prosiectau Rhyngwladol

Chwiliwch ein map o'r byd am brosiectau

#
Dyluniad gan Laura Thomas

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees