Prosiectau Celfyddydau Rhynglwadol Cymru

Tsieina - Cymru

Tsieina - Cymru

Tsieina

01/04/2018

Ers mis Gorffennaf 2016, mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi bod yn ystyried a dod â sefydliadau ac unigolion o'r maes diwylliannol ynghyd sydd â diddordeb neu berthynas sy'n cysylltu Cymru a Tsieina. Cynhalir y gwaith mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru o dan ei chytundeb diwylliannol gyda Gweinyddiaeth Ddiwylliannol Gweriniaeth Pobl Tsieina.

Mwy am y prosiect hwn

Hay Festival Kerala 14

India - Cymru

India

21/03/2016

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi cefnogi nifer o brosiectau rhwng artistiaid o Gymru ac India dros y blynyddoedd gyda llawer ohonynt yn creu gwaith heriol ac yn datblygu partneriaethau parhaol.

Mwy am y prosiect hwn

Trevelin, photo Elen Roberts

Patagonia 150

Yr Ariannin

06/01/2016

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru wedi cefnogi nifer o brosiectau rhwng artistiaid yng Nghymru a’r Ariannin yn ystod y degawd diwethaf.

Mwy am y prosiect hwn

Walking Cities Cymru

Walking Cities Cymru

Cymru

Mae Walking Cities, prosiect a ddatblygwyd gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a'r Cyngor Prydeinig, wedi paru awduron o India a Chymru a rhoi cyfle iddynt fynd ar daith i ddinasoedd cartref a rhanbarth ei gilydd a’u gweld trwy lygaid brodorol.

Mwy am y prosiect hwn

Chwiliwch yn ôl gwlad

Awstralia

BIANCO: NoFit State | Photo: Seventh Wave

Cyfarfod IETM ym Melbourne

31/05/2014

Gwnaeth pedwar sefydliad o Gymru, ynghyd â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru, fynychu Cyfarfod Lloeren Asia IETM (Rhwydwaith Rhyngwladol ar gyfer y Celfyddydau Perfformio Cyfoes) ym Melbourne, ym mis Mai 2014.

Mwy am y prosiect hwn

Awstria

Sinfonia Cymru | photo: Richard Bosworth

Classical: NEXT

31/05/2014

Cafodd sefydliadau cerddoriaeth siambr, Ensemble Cymru, a Sinfonia Cymru gefnogaeth gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru i fynychu Classical:NEXT sef sioe fasnach a chynhadledd yn Fienna, Awstria ym mis Mai 2014.

Mwy am y prosiect hwn

Canada

NoFit State Circus - Immortal

NoFit State Circus

Gorffennaf 2010

Aeth syrcas arobryn ac uchel ei bri NoFit State â tabú i Ogledd America am y tro cyntaf ym mis Gorffennaf 2010.

Mwy am y prosiect hwn

Sue Corr

Preswyl Meduse

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Méduse wedi cydweithredu ar gyfres o breswyliadau i ymarferwyr o Gymru. Cydweithfa yw Méduse sy’n dod â deg o gyrff sy’n ymwneud â bywyd diwylliannol a chymunedol Dinas Québec at ei gilydd o dan yr un to.

Mwy am y prosiect hwn

CINARS 2014 Opening

CINARS 2014

24/11/2014

Rhoddodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gefnogaeth i 7 sefydliad celfyddydol wrth iddynt deithio i Montréal, Québec ar 17 -22 Tachwedd 2014 ar gyfer CINARS 2014.

Mwy am y prosiect hwn

Cymru

Huw Stephens

Cerddoriaeth Byd o Gymru

01/10/2009

Fel rhan o’i gyfres o gyfeiriaduron y celfyddydau, mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi casglu Cyfeirlyfr Cerddoriaeth Byd o Gymru.

Mwy am y prosiect hwn

Interceltique Celebration - Wales Millennium Centre

Dathliad Rhyngeltaidd

01/05/2010

Roedd Canolfan Mileniwm Cymru ynghyd â’r Ŵyl Ryngwladol Festival Interceltique de Lorient yn cydweithio am y tro cyntaf erioed i gyflwyno diwrnod llawn dathliadau Celtaidd byw. Wedi’i sefydlu ym 1969 hi yw’r ŵyl Geltaidd fwyaf o’i math drwy’r byd. Dyma’r tro cyntaf i’r ŵyl yma fod yn gysylltiedig â digwyddiad y tu allan i Ffrainc.

Mwy am y prosiect hwn

Llangollen Eisteddfod

Codi'r Baton

01/07/2009

Lawnsiwyd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru ag Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen y prosiect 'Codi'r Baton' ar faes yr Eisteddfod yn Nghorffennaf 2009.

Mwy am y prosiect hwn

National Theatre Wales / Toby Farrow

Theatr o Gymru

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn gweithio gyda’r partneriaid i gynorthwyo cwmniau i ddatblygu’n rhyngwladol, gan gynnwys datblygu grwpiau ffocws, seminarau, ymweliadau ymchwil, cyhoeddiad a digwyddiadau rhwydweithio a digwyddiadau arddangos.

Mwy am y prosiect hwn

Martin Joseph

Cynllun Ariannu Cerddoriaeth Brydeinig

Wales Arts International is pleased to announce that it is working in partnership with the British Music Abroad scheme to fund Welsh artists to perform at international showcase events.

Mwy am y prosiect hwn

Womex 13 Trade Fair (photo Yannis Psathas)

Womex 2013 Caerdydd

Daeth WOMEX, arddangosfa fasnach cerddoriaeth byd, i Gaerdydd am y tro cyntaf rhwng dydd Mercher a dydd Sul, 23 a 27 Hydref 2013. WOMEX yw’r farchnad broffesiynol ryngwladol bwysicaf ar gyfer cerddoriaeth byd. Mae’r ffair ryngwladol hon yn gyfle i weithwyr proffesiynol o feysydd cerddoraeith werin, roots, ethnig a thraddodiadol ddod at ei gilydd a hefyd mae’n cynnwys cyngherddau, cynadleddau , nosweithiau DJ a ffilmiau dogfen.

Mwy am y prosiect hwn

Curators Visit 2010

Ymweliad Curaduron 2010

18/05/2010

Ym mis Mai 2010 cafwyd ymweliad â Chymru gan grŵp o Guraduron Rhyngwladol wedi ei drefnu gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Mwy am y prosiect hwn

Dance Encounters 2011 / Cyfarfyddiadau Dawns 2011

Cyfarfyddiadau Dawns

Cynhaliwyd Cfarfyddiadau Dawns o'r 31 o Ebrill - 1 o Fai 2011 yng Nghaernarfon a bu'n edrych ar y risgiau o raglennu dawns rhyngwladol, y rhwystrau sydd ynghlwm i hyn a sut i ddod drostynt.

Mwy am y prosiect hwn

gan/by Mission Photographic

Cerdd Cymru : Music Wales

Partneriaeth rhwng y Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru / Cyngor Celfyddydau Cymru yw Cerdd Cymru : Music Wales, sy'n dod â'r diwydiant cerddoriaeth a cherddorion yng Nghymru at ei gilydd i ddatblygu cyfleoedd rhyngwladol sydd o fudd i Gymru yn economaidd ac yn ddiwylliannol.

Mwy am y prosiect hwn

Literature Wales / Llenyddiaeth Cymru

Rhaglen Datblygu Beirniaid Celfyddydau Cymru

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda Visiting Arts i ddatblygu cyfle newydd i feirniaid celfyddydau Cymru.

Mwy am y prosiect hwn

Walking Cities, photo Ani Saunders

Walking Cities Cymru

Mae Walking Cities, prosiect a ddatblygwyd gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a'r Cyngor Prydeinig, wedi paru awduron o India a Chymru a rhoi cyfle iddynt fynd ar daith i ddinasoedd cartref a rhanbarth ei gilydd a’u gweld trwy lygaid brodorol.

Mwy am y prosiect hwn

Denmarc

Eric van Nieuwland

Womex 2010 Copenhagen

O 21-31 Hydref 2010 roedd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru â’r Sefydliad Cerddoriaeth Cymreig yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn cyflwyno sioe arddangos o gerddoriaeth o Gymru yn WOMEX 2010.

Mwy am y prosiect hwn

The Gentle Good

WOMEX 2009 Copenhagen

Mynychodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a'r Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig WOMEX yn Copenhagen ar ddiwedd mis Hydref 2009.

Mwy am y prosiect hwn

Theatr Nanog

Ymweliad ymchwil i ASSITEJ 2011

Gyda ein cefnogaeth ni, galluogwyd i grŵp o rhaglennwyr mudiadau celfyddydaol a Cyfarwyddwyr llawrydd o Gymru i gymeryd rhan yn ASSITEJ yn Denmarc, sef mudiad rhyngwladol un-pwrpas ar gyfer theatr i bobl ifanc.

Mwy am y prosiect hwn

Ewrop

Carwyn Evans

Prosiectau yn yr UE

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn cyflwyno cyfleoedd newydd i’r celfyddydau yng Nghymru trwy chysylltiadau yn Ewrop.

Mwy am y prosiect hwn

Ffrainc

9bach

Gwyl Rhyngeltaidd Lorient

Cafodd diwylliant a thraddodiadau Cymru eu harddangos yng Ngŵyl Ryng-Geltaidd Lorient yn Llydaw rhwng y 1af a’r 10fed o Awst 2008.

Mwy am y prosiect hwn

India

Literature Wales / Llenyddiaeth Cymru

Cadwyn Awduron

Lansiwyd Cadwyn Awduron India-Cymru a’i bwriad yw meithrin cysylltiadau diwylliannol rhwng Cymru ac India trwy gyfrwng llenyddiaeth.

Mwy am y prosiect hwn

Dewi Glyn Jones / Elfen

Cymrodyr y Gelli Gandryll

31/08/2011

Cyhoeddwyd mai’r awduron Cymreig, Jon Gower a Tiffany Murray, yw Cymrodyr Rhyngwladol Cyntaf y Gelli Gandryll yn ystod Gŵyl y Gelli 2011. Bydd y cymrodoriaethau yn rhoi cyfle i Jon a Tiffany i brofi pob un o wyliau’r Gelli yn ei phortffolio rhyngwladol cynyddol ac i ddatblygu eu gwaith eu hunain a phrosiectau trwy gyfnod eu daliadaeth sy’n para blwyddyn ar ei hyd.

Mwy am y prosiect hwn

Pal o My Heart, Earthfall

Publishing Next, Goa

30/09/2011

Bu Elin Haf Gruffydd, Cyfarwyddwr Sefydliad Mercator ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn chwarae rôl allweddol fel y prif siaradwraig yn Publishing Next, cynhadledd bwysig yn India a oedd yn edrych ar effaith datblygu cyfryngau cymdeithasol a datblygiadau technegol arloesol ar y diwydiant cyhoeddi.

Mwy am y prosiect hwn

National Dance Company Wales / Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Taith Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru i India

01/11/2011

Taith Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru i India Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru’n gweithio â STEM Dance sydd â’i gartref yn Bangalore ar daith 3 dinas o gwmpas India ym mis Tachwedd 2011. Bydd y cwmni’n perfformio mewn canolfannau yn Bangalore, Chennai a Delhi a bydd yn arwain dosbarthiadau gyda’r meistri a thrafodaeth yn ystod eu hymweliad. Cefnogir y daith gan bartneriaid gan gynnwys CRhC, y British Council a Llywodraeth Cymru. Yn ei dro, bydd STEM DANCE yn ymweld â Chymru yng ngwanwyn 2012 ar gyfer taith o gwmpas Cymru.

Mwy am y prosiect hwn

Pal o My Heart, Earthfall

I, Adra 2012

Bydd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn datblygu cyfres gyffrous o gydweithrediadau rhwng cerddorion o India a Chymru a fydd yn dwyn y teitl I Adra, gan adeiladu ar lwyddiant parhaus a gafodd Awduron India a Chymru (dolen gyswllt) a chan edrych ymlaen at lwyfannu WOMEX (dolen gyswllt) yng Nghaerdydd yn 2013.

Mwy am y prosiect hwn

Pal o My Heart, Earthfall

Cadwyn - India 2014

23/10/2014

Mae’r berthynas ddiwylliannol hirhoedlog ac sy’n tyfu rhwng Cymru ac India wedi ysbrydoli mynegiannau artistig lu, rhai ohonynt y mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru wedi bod yn falch o’u sefydlu a’u cefnogi.

Mwy am y prosiect hwn

© Eurig Salisbury

India - Cymru

21/03/2016

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi cefnogi nifer o brosiectau rhwng artistiaid o Gymru ac India dros y blynyddoedd gyda llawer ohonynt yn creu gwaith heriol ac yn datblygu partneriaethau parhaol.

Mwy am y prosiect hwn

Lloegr

Cai Tomos

Dawns o Gymru 2010

09/07/2010

The British Dance Edition, the biannual international showcase of new British dance, took place in February 2010, where Wales based dance practitioners Eddie Ladd and Tanja Raman performed, and a new Dance Directory was pulished by us.

Mwy am y prosiect hwn

Sbaen

Womex 13 Tradefair Cardiff (Yannis Psathas)

WOMEX 2014 - Santiago de Compostela

21/10/2014

Aeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru i WOMEX 14 yn Santiago de Compostela 22-26 Hydref.

Mwy am y prosiect hwn

Tsieina

Image by/Llun gan Yin Shuangyi

Chwilio am y Ddraig Goch

01/03/2008

Dewiswyd wyth o arlunwyr gweledol sy’n dod i’r amlwg yn Tsieina o blith prifysgolion blaenllaw ym Meijing, Shanghai, Guangzhou a Chongqing i ddod i Gymru yn 2008 am fis o gyfnod preswyl mewn sefydliadau a chanolfannau yng Nghymru.

Mwy am y prosiect hwn

Image by/Llun gan Iwan Bala

Dathlu'r Ddraig Goch

01/03/2009

Bu tri artist blaenllaw o Gymru yn ymweld â Tsieina yn ystod mis Mawrth 2009, fel rhan o’r fenter ‘Dathlu’r Ddraig Goch’, menter a gefnogwyd gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r Cyngor Prydeinig. Yr artistiaid Cymreig a ddewiswyd oedd Iwan Bala, Mary Lloyd Jones a Christine Mills.

Mwy am y prosiect hwn

Gareth Bonello

Cerddor ar breswyliad yn Chengdu

10/10/2011

Mae'r cerddor arobryn Gareth Bonello ar hyn o bryd ar breswyl 6 wythnos yn Chengdu yn nhalaeth Sichuan, Tseina.

Mwy am y prosiect hwn

BrendanStuartBurns_SolvatoStDavids_OpenBooks

Tsieina - Cymru 2017

Gwnaeth mis Gorffennaf 2016 nodi dechrau darn newydd o waith ar gyfer Celfyddydau Rhyngwladol Cymru: ystyried a dod â sefydliadau ac unigolion o'r maes diwylliannol ynghyd sydd â diddordeb neu berthynas sy'n cysylltu Cymru a Tsieina.

Mwy am y prosiect hwn

Pal o My Heart, Earthfall

Tsieina - Cymru

01/04/2018

Ers mis Gorffennaf 2016, mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi bod yn ystyried a dod â sefydliadau ac unigolion o'r maes diwylliannol ynghyd sydd â diddordeb neu berthynas sy'n cysylltu Cymru a Tsieina. Cynhalir y gwaith mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru o dan ei chytundeb diwylliannol gyda Gweinyddiaeth Ddiwylliannol Gweriniaeth Pobl Tsieina.

Mwy am y prosiect hwn

UDA

Catrin Howell

Clay Studio

Mewn partneriaeth gyda'r Clay Studio, mae’n bleser gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gynnig preswyl i artist ceramig sy’n gweithio yng Nghymru, i ymweld a'r Clay Studio yn Philadelphia am gyfnod o wyth wythnos.

Mwy am y prosiect hwn

David Cushway

Taith Ymchwil i NCECA

31/03/2010

Preswyliad Stiwdio Glai Philadelphia ac Adroddiad ar Gynhadledd 'National Council on Education for the Ceramic Arts' gan David Cushway

Mwy am y prosiect hwn

Pal o My Heart, Earthfall

Cymru yn SOFA Efrog Newydd 2012

20/04/2012

Artistiaid blaengar mewn Crefft a Chelfyddyd Gymhwysol, Eleri Mills a Walter Keeler yn arddangos eu gwaith drwy Ganolfan Grefft Rhuthun yn SOFA Efrog Newydd 2012.

Mwy am y prosiect hwn

Pal o My Heart, Earthfall

Folk Alliance International 2014

18/02/2014

Cafodd tri band o Gymru eu gwahodd i arddangos eu cerddoriaeth yng nghynhadledd Folk Alliance International yn Kansas City yn ystod 19-23 Chwefror 2014, diolch i gefnogaeth gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Mwy am y prosiect hwn

Save Your Breath, SXSW 2014, photo Dan Dennison

SXSW 2014

10/07/2014

Cefnogodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru chwech o artistiaid o Gymru i fynychu Cynhadledd Cerddoriaeth a'r Cyfryngau South by Southwest (SXSW) rhwng 7-16 Mawrth 2014, a oedd yn cynnig cyfuniad unigryw o gerddoriaeth wreiddiol, ffilmiau annibynnol a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg.

Mwy am y prosiect hwn

Photograph: Micaela Adams

Lansiad Canmlwyddiant Dylan Thomas yn Efrog Newydd

25/02/2014

Ym mis Chwefror 2014 cynhaliwyd dathliadau canmlwyddiant Dylan Thomas yn Efrog Newydd a threfnwyd digwyddiadau gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru, Llywodraeth Cymru a'r Cyngor Prydeinig.

Mwy am y prosiect hwn

Pal o My Heart, Earthfall

Cymru yn SXSW 2015

06/05/2015

Gwnaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gefnogi tri band o Gymru i fynychu South by South West 2015. Creodd hyn i gyd lawer o gyhoeddusrwydd cyffrous ynglŷn â cherddoriaeth newydd o Gymru.

Mwy am y prosiect hwn

Pal o My Heart, Earthfall

Cymru yn Folk Alliance International 2015

28/02/2015

Cynhelir Folk Alliance International yn Ninas Kansas bob blwyddyn, ac yno mae'r byd yn dod at ei gilydd i ddathlu Cerddoriaeth Werin o bob math.

Mwy am y prosiect hwn

Gwenno_SXSW2016_BritishMusicEmbassy_ThomasJacksonPhotography

SXSW 2016

25/04/2016

Gwnaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gefnogi pedwar band o Gymru i fynychu South by South West 2016. Creodd hyn lawer o gyhoeddusrwydd cyffrous ynglŷn â cherddoriaeth newydd o Gymru.

Mwy am y prosiect hwn

Yr Alban

Gwenan Gibbard

Showcase Scotland 2010

26/01/2010

Ar y cyd â Recordiau Sain, trefnwyd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru Derbyniad Cymru yn Showcase Scotland 2010, oedd yn cynnwys perfformiadau gan Lleuwen Steffan a Gwenan Gibbard.

Mwy am y prosiect hwn

Pal o My Heart, Earthfall

Cymru yn Caeredin

09/07/2013

Take a look at the projects funded to attend Edinburgh this year.

Mwy am y prosiect hwn

Pal o My Heart, Earthfall

Showcase Scotland 2015

10/04/2015

Cefnogodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru pedwar sefydliad cerddorol a hyrwyddwyr cerddorol i fynychu Showcase Scotland 2015, sy'n rhan o Ŵyl Cysylltiadau Celtaidd flynyddol yn Glasgow, gŵyl sy'n dathlu cerddoriaeth werin, byd a thraddodiadol yn ei holl ogoniant gyda mwy na 2,000 o gerddorion o bedwar ban y byd. Fe wnaeth Showcase Scotland, bellach yn ei 16eg flwyddyn, guradu rhaglen cenedl bartner o’r enw 'Sbotolau' gan wahodd cerddorion gwerin traddodiadol o Seland Newydd i berfformio, ac fe wnaeth llawer ohonynt gydweithio â cherddorion lleol o'r Alban.

Mwy am y prosiect hwn

Pal o My Heart, Earthfall

Cymru yng Nghaeredin 2015

03/07/2015

Darganfyddwch fwy o wybodaeth am y cwmnïau sydd wedi ei gefnogi gan Cyngor Celfyddydau Cymru i berfformio yng Nghaeredin 2015

Mwy am y prosiect hwn

Yr Ariannin

Gaiman, photo Elen Roberts

Patagonia 150

06/01/2016

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru wedi cefnogi nifer o brosiectau rhwng artistiaid yng Nghymru a’r Ariannin yn ystod y degawd diwethaf.

Mwy am y prosiect hwn

NeXo_ABCassidyPhotography_2016

NeXo 2015

22/02/2016

Ym mis Tachwedd 2015 fe ddechreuodd dau gerddor o Gymru ar siwrnai hir o Gaerdydd i Buenos Aires yn Yr Ariannin er mwyn cymryd rhan mewn prosiect newydd arbennig sef NeXo.

Mwy am y prosiect hwn

Yr Eidal

Tim Davies

Cymru yn Biennale Celf Fenis 2011

04/06/2011

Dewiswyd Tim Davies gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gynrychioli Cymru yn yr Arddangosfa Gelfyddyd Ryngwladol Rhif 54 mewn lleoliad newydd i Gymru yn y Biennale, Santa Maria Ausiliatrice: y Ludoteca yn Castello.

Mwy am y prosiect hwn

Pal o My Heart, Earthfall

Cymru yn Fenis 2015

15/05/2015

La Biennale di Venezia yw'r arddangosfa gelfyddydau gweledol fwyaf a'r mwyaf mawreddog yn y byd.

Mwy am y prosiect hwn

Prosiectau Rhyngwladol

Chwiliwch ein map o'r byd am brosiectau

#
Dyluniad gan Laura Thomas

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees