Elfen/Dewi Glyn Jones

Partneriaid Prosiect Practics

Mae'r sefydliadau canlynol yn aelodau o rwydwaith Practics ag ariennir gan yr UE, sy'n ymchwilio rhwystrau i symudedd diwylliannol ac yn creu mannau cyswllt ym mhedwar rhanbarth i helpu artistiaid ddod o hyd i'r gwybodaeth cywir wrth gynllunio prosiectau rhyngwladol. Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn un o bedwar 'man cyswllt' y prosiect.

Mannau Cyswllt Eraill

SBAEN
Y
Sefydliad Interarts ar gyfer Cydweithrediad Diwylliannol Rhyngwladol
http://www.interarts.net/en/
Sefydliad preifat anllywodraethol yw Interarts sy’n ymgymryd â phrosiectau ym maes diwylliant. Ei genhadaeth yw meithrin rôl diwylliant trwy ymchwil, cynllunio strategaeth a throsglwyddo gwybodaeth.YR ISELDIROEDD
SICA
http://www.sica.nl/en/
Mae Canolfan Gweithgareddau Diwylliannol Rhyngwladol SICA yr Iseldiroedd yn sefydliad sy’n ymrwymedig i bolisi diwylliannol rhyngwladol a dyma lle y lleolir Man Cyswllt Diwylliannol Ewropeaidd yn yr Iseldiroedd sy’n darparu gwybodaeth ar y Rhaglen Fframwaith Ewropeaidd ar gyfer Diwylliant

GWLAD BELG
Kunstenlocket
http://www.kunstenloket.be/
Man cyswllt niwtral yw Kunstenlocket sy’n cynnig cyngor busnes a chyfreithiol i unrhyw un sy’n ymwneud â’r proffesiynau artistig (artistiaid, cynhyrchwyr, arweinwyr busnes ac yn y blaen). Mae llawer o wybodaeth a dogfennaeth eisoes ar gael ar ei wefan ar-lein.

Partneriaid Eraill

TINFO
http://www.teatteri.org/english/
Canolfan Wybodaeth Theatr y Ffindir, TINFO, yw Canolfan Ffinnaidd Sefydliad Rhyngwladol y Theatr (ITI) ac Undeb y Theatr Nordig. Mae TINFO’n casglu gwybodaeth ar theatrau proffesiynol yn y Ffindir a thu hwnt.

Pearle* Cynghrair Ewrop Cymdeithas Cyflogwyr y Celfyddydau Perfformio
http://www.pearle.ws/en/pearle
Y ffederasiwn masnach Ewropeaidd i sefydliadau’r celfyddydau perfformio yw Pearle* ac mae’n cynrychioli trwy gymdeithasau ei aelodau dros 4,000 o theatrau, cwmnïau cynhyrchu theatr, cerddorfeydd ac ensembles cerdd, tai opera, cwmnïau bale a dawns, gwyliau a sefydliadau eraill yn sector y celfyddydau perfformio ar draws Ewrop.

Fondazione Fitzcarraldo
http://www.fitzcarraldo.it/en/
Fondazione Fitzcarraldo yw’r brif ganolfan yn yr Eidal sy’n ymwneud â rheoli a pholisïau diwylliannol, y celfyddydau a’r cyfryngau. Fe’i lleolir yn Turino ac mae ar waith ar draws y byd ers blynyddoedd lawer. Yn sefydliad gweithredol sy’n canolbwyntio ar ddulliau arloesol o gynllunio, ymchwilio, ymgynghori, hyfforddi a dogfennu gweithgareddau a phrosiectau, mae’n gwasanaethu pawb sy’n creu, ymarfer, yn cymryd rhan, yn cynhyrchu, yn hyrwyddo ac yn cefnogi’r celfyddydau a diwylliant.

Y Rhwydwaith Rhyngwladol i’r Celfyddydau Perfformio – IETM
http://www.ietm.org/
Rhwydwaith a sefydliad aelodaeth yw IETM sy’n bodoli er mwyn ysgogi ansawdd, datblygu a chyd-destunau’r celfyddydau perfformio cyfoes mewn amgylchedd byd-eang, trwy ysgogi a hwyluso rhwydweithio a chyfathrebu proffesiynol, cyfnewid dynamig gwybodaeth, trosglwyddo gwybodaeth a chyflwyno enghreifftiau o arferion da.

Cynghrair Ewropeaidd Sefydliadau’r Celfyddydau (ELIA)
http://www.elia-artschools.org/
Sefydliad yw ELIA sydd ag aelodaeth annibynnol ac sy’n cynrychioli tua 350 o sefydliadau addysg gelfyddydau uwch o dros 45 o wledydd a sefydlwyd ym 1990. Mae ELIA’n cynrychioli holl ddisgyblaethau’r celfyddydau, gan gynnwys pensaernïaeth, dawns, dylunio, celfyddyd gain, celfyddydau’r cyfryngau, cerdd a theatr.

ECAS
http://www.ecas-citizens.eu/
Sefydliad anllywodraethol rhyngwladol di-elw yw ECAS y mae ei genhadaeth yw galluogi cyrff anllywodraethol ac unigolion i gael eu clywed yng nghswllt â’r UE trwy roi cyngor ar sut i lobïo, codi arian ac amddiffyn hawliau dinasyddiaeth Ewropeaidd.
Practics/EU/Education and Culture

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees