Brasil

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Ingham, Karen

Between Wales Brazil

Cais Karen Ingham i gymryd rhan mewn prosiect ar y cyd rhwng Cymru a Brasil gan gynnwys: traddodi araith gyweirnod mewn symposiwm ym Mhrifysgol Uberl�ndia arddangos ei gwaith yno gweithdy'r artist.

Dolen i wefan allanol

Image by/Llun gan Simon Gough

Theatr na n'OgGyda cefnogaeth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol teithiodd 2 aelod o Theatr na n'Og i Rio de Janeiro i wylio perfformiad o’r sioe ‘You Should Ask Wallace’. Tra yno wnaeth ymchwilio ffyrdd i greu celfwaith ar gyfer y cymunedau sy'n byw yn y favellas a dysgon am dulliau rhyngweithio cynhwysol. Hefyd wnaethon drafod y posibilrwydd o ddatblygu prosiectau rhwng Cymru a Rio de Janeiro, fydd y canolbwyntio ar gyfuno celf a gwyddoniaeth.

www.theatr-nanog.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Dennis, ReaDolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Harrop, AngharadSupport for dancer and choreographer, Angharad Harrop, to travel to Rio de Janeiro, Brazil to present her work 'Cynefin' at the Danca em Foco Film Festival, and to develop her collaborative dance piece, Perguntas Atebion, with Brasilian musician Ruan de Vargas.

www.angharadharrop.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Jones, SianedSupport for performance artist Sianed Jones to travel to Brazil to continue and develop her collaborative piece 'Border Country' with Capoeira Mestre Alexandre Teixeira da Silva to be performed in 2013, additionally supported by The Royal Shakespeare Company.

www.sianed.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Edwards, Fred Langford

REPARATION and RESTITUTION

I greu fideo o ddarluniau Alfred Russel Wallace o bysgod a'u hailgyflwyno i afon Rio Negro.

Dolen i wefan allanol

Digwyddiadau'r Calendr Rhyngwladol

Image by/Llun gan Simon Gough

You Should Ask Wallace

17/07/2011 - 31/07/2012

Cynhyrchiad o ddrama Theatr na n’Óg a berfformir yn Museu Da Vida yn Rio de Janeiro i bobl ifainc o’r ffafelas. Adnoddau addysgol digidol rhyngweithiol a chydweithredol i rannu gwaith rhwng y ddwy wlad.

Chile

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Lighthouse Theatre Ltd

Brief Encounters in South America 12/09/2012

Ymgeisiodd Lighthouse Theatre i�r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol i genfogi taith i Chile ac Wrwgw�i er mwyn mynd � sioeau Noel Coward, �Mild Oats� a �Still Life� ar daith.

http://www.lighthouse-theatre.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Roberts, StephanieTHE 1ST INTERNATIONAL MOSAIC ART PROJECT 2014

Dolen i wefan allanol

RichardGwyn_IOF_Chile&Argentina_Nov2014

Gwyn, RichardTeithiodd i'r Ariannin a Chile i fynd i lansiadau The Vagabond’s Breakfast yn Sbaeneg yno.

www.richardgwyn.com

Dolen i wefan allanol

LighthouseTheatre_SAmerica_IOF_2015

Lighthouse Theatre Ltd

Brief Encounters in South America

Yn ystod mis Hydref 2015, fe wnaeth CRhC gefnogi Lighthouse Theatre i deithio i Chile, Uruguay a'r Ariannin i gynnal gweithdai a perfformiadau tairieithog ar gyfer ysgolion a grwpiau yn y gymuned.

http://www.lighthouse-theatre.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Grove-White, Ann

Desert 2017

Ymgeisiodd Anne Grove-White am arian i yngymryd � chyfnod phreswyl yn anialwch yr Atacama yng ngogledd Chile, a drefnir gan La Wayaca Current, ym mis Tachwedd 2017.

Dolen i wefan allanol

Colombia

Elfen/Dewi Glyn Jones

Gwyn, RichardAriannwyd ef i ymgyfranogi o Ŵyl Farddoni Medellín yng Ngholombia a chydweithio â beirdd y wlad ym Mogotá.

www.richardgwyn.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Vasquez, CarolinaFor Carolina Vasquez and Bethan Marlow to develop pro-proyeccion, a cross artform project in Baranquilla, Colombia working with local artists and community.

Dolen i wefan allanol

Cuba

Elfen/Dewi Glyn Jones

Greenhalgh, Jill

The Threat of Silence, Transit Festival, Denmarc

Derbyniodd Jill Greenalgh arian i deithio i Cuba er mwyn cydweithio gydag artistiaid o Giwba ac artistiaid rhyngwladol yn Magdalena sin frontieras ym mis Ionawr 2017

Dolen i wefan allanol

Ecwador

  JillGreenhalgh_IOF_Ecuador_Daughter_2014-15

Greenhalgh, Jill

Tiempos De Magdalena - Ecuador

Cafodd arian i ymgyfranogi o Brosiect cyntaf Magdalena yn Ecwador.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Skoulding, Zoe

International Poetry Festival of Guayaquil Ileana Espinel Cedeno, Ecuador

Derbyniodd Zoe Skoulding gefnogaeth i'w galluogi i deithio i Ecuador i ddarllen cyfieithiadau Sbaeneg o'i cherddi yng Ng?

www.zoeskoulding.co.uk

Dolen i wefan allanol

Gweriniaeth Dominica

Elfen/Dewi Glyn Jones

Pickles, CherryDatblygodd CHerry Pickles prosiect sy’n cydweithio gyda 2 artist o’r Weriniaeth Ddominicaidd a 2 artist rhyngwladol yn ogystal ag ysgrifennwyr, yn ystod preswyl 3 mis yn Altos de Chavon.

Dolen i wefan allanol

Mecsico

Elfen/Dewi Glyn Jones

Fraser, SimonTo attend world forum for acoustic ecology conference in Mexico City.

Dolen i wefan allanol

Paragwái

 RobinHuwBowen_IOF_Paraguay

Bowen, Robin Huw

Festival Mundial del Arpa en el Paraguay, Hydref 2013

Derbyniodd y telynor telyn deires Robin Huw Bowen gefnogaeth oddi wrth Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru i berfformio a rhoi gweithdy yn Festival Mundial del Arpa en el Paraguay 2013.

Dolen i wefan allanol

Puerto Rico

 SiriolJoyner_dwrvivaflyer_PuertoRico_IOF_2015

Joyner, Siriol

Agua Viva, Pwerto Rico 2015

"Ym Mai/Mehefin 2015 teithiais i Bwerto Rico i barhau i gydweithio a’r ddawnswraig, Nibia Pastrana Santiago.

Dolen i wefan allanol

Venezuela

Elfen/Dewi Glyn Jones

Brioc, IwanBuodd Iwan Brioc yn creu cydweithrediad yn Venezuela i greu Theatr y Labyrinth gydag artistiaid lleol a phobl brodorol o'r Andes, i archwilio iaith a thirwedd.

www.cynefin.org.uk / www.iwanbrioc.com

Dolen i wefan allanol

Wrwgwái

Elfen/Dewi Glyn Jones

Theatre Versus Oppression

Til Death Do Us Part

Ailgysylltu � grwpiau theatr ym Mharagw�i a chreu cysylltiad hir ei barhad.

http://www.theatreversusoppression.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Gwyn, Richard

San Jos� International Book Fair, Uruguay and other events

Ceisiodd Richard Gwyn am arian i gymryd rhan yn Ffair Lyfrau Rhyngwladol San Jos� yn Wrwgw�i; hefyd gwyliau llenyddol eraill yn Buenos Aires (Yr Ariannin), Santiago a Vadividia (Chile) ym mis Medi 2017.

www.richardgwyn.com

Dolen i wefan allanol

Yr Ariannin

Page 1|2

Elfen/Dewi Glyn Jones

Davey, Holly

URRA Residency

Cais i'r artist lensys, Holly Davey, fynd i breswylfa fis gydag URRA yn Buenos Aires.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Williams, Gwyn L

National Youth Choir research visit to Patagonia

Gwahoddwyd Gwyn L Williams gan Ŵyl Encuentros 2013 i roi seminarau a dosbarthiadau meistr i arweinwyr corawl yr Ariannin yn y ddinas.

Dolen i wefan allanol

Trevelin_Wales-LatinAmericaWritersChain_2013

Owen, Karen

Cyfnewidfa Ysgrifennwyr Cymru-Amerca Ladin

Cymerodd Karen Owen ran yng Nghyfnewidfa Ysgrifennwyr Cymru-Amerca Ladin ar draws Patagonia gyda Karen Owen, Richard Gwyn, Nia Davis, Tiffany Atkinson a Mererid Hopwood.

Dolen i wefan allanol

Trevelin_Wales-LatinAmericaWritersChain_2013

Hopwood, Elin Mererid

Cyfnewidfa Ysgrifennwyr Cymru-Amerca Ladin

Cymerodd Mererid Hopwood ran yng Nghyfnewidfa Ysgrifennwyr Cymru-Amerca Ladin ar draws Patagonia gyda Karen Owen, Richard Gwyn, Nia Davis, a Tiffany Atkinson.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Cyfnewidfa Lên Cymru

Writers' Chain Wales-Latin America

I Gyfnewidfa Lên Cymru arwain cyfres o weithdai cyfieithu a darlleniadau rhwng awduron o Gymru, Chile a'r Ariannin ar draws Patagonia, mewn partneriaeth â'r Club de Traductores Buenos Aires a phartneriaid lleol.

http://www.waleslitexchange.org

Dolen i wefan allanol

Anthony Shapland - URRA - Oct 2013

Shapland, Anthony

URRA residency, Buenos Aires, Argentina

Cafodd grant i ymgymryd â phreswylfa URRA yn Buenos Aires, yr Ariannin.

Dolen i wefan allanol

Rachel Busby_IOF_URRA_Residency_BuenosAires_Oct2014

Busby, Rachel

Preswylfa URRA, yr Ariannin

Gwahoddwyd Rachel Busby i fynychu'r breswylfa fis sy'n digwydd yn flynyddol, URRA, ym Muenos Aires yn Hydref 2014.

Dolen i wefan allanol

Page 1|2

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees