RichardGwyn_IOF_Chile&Argentina_Nov2014

Gwyn, Richard

Teithiodd i'r Ariannin a Chile i fynd i lansiadau The Vagabond’s Breakfast yn Sbaeneg yno. Cyflwynodd ei waith mewn prifysgolion a sefydliadau llenyddol ym Muenos Aires a Santiago gan gwrdd â llawer o awduron a chyfieithwyr a chyfwelwyd ag ef ar gyfer nifer o gyhoeddiadau a rhaglenni radio.

Roedd y profiad hwn yn amhrisiadwy wrth ddatblygu ei ddealltwriaeth o'r dirwedd a'r rhwydweithiau llenyddol yn y lleoedd hyn, yn enwedig yn Chile. Meddai:

"O ran ennill profiad roedd y daith yn wych yn enwedig yn Chile. Rwy'n fwy cyfarwydd â byd llenyddol yr Ariannin ac felly roedd gennyf fwy i'w ddysgu yn Santiago .

A minnau'n westai i brif gyhoeddwr Chile, cefais gyfle i weld y tu fewn i sector celfyddydau a diwylliant y wlad. Mewn cyfarfod trafodais faterion diwylliannol a gwleidyddol gydag unigolion a fu'n gwrthwynebu'n weithredol deyrnasiad Pinochet neu a alltudiwyd oherwydd eu safiad.

Roedd mynd i ddau gyfarfod gyda newyddiadurwyr a sylwebyddion diwylliannol allweddol mewn tai preifat yn fodd imi gymryd rhan mewn sgyrsiau a ychwanegodd yn fawr at fy nealltwriaeth o ddiwylliant a gwleidyddiaeth y Chile sydd ohoni ac a fydd o ddefnydd imi wrth gyfansoddi 'Unfinished Journey', fy llyfr taith am America Ladin i'w gyhoeddi o ganlyniad i'r Llysgenhadaeth Greadigol.

Yn y ddwy wlad cymerais ran mewn sgyrsiau gyda beirdd ac awduron, prynais lyfrau (a chefais rai'n anrhegion) a fydd o gymorth wrth ysgrifennu fy nghasgliad o Farddoniaeth America Ladin sydd ar y gweill."

www.richardgwyn.com

Nôl i'r cyfeiriadur ariannu

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees