NeXo_ABCassidyPhotography_2016

NeXo 2015

Ym mis Tachwedd 2015 fe ddechreuodd dau gerddor o Gymru ar siwrnai hir o Gaerdydd i Buenos Aires yn Yr Ariannin er mwyn cymryd rhan mewn prosiect newydd arbennig sef NeXo. Cafodd y prosiect ei greu gan gwmni sy’n gweithio rhwng Galicia a’r Ariannin o’r enw JAU, a gwahoddwyd Donald Shaw i guradu’r cyfan.

Dewiswyd Jordan Williams (Elfen) a Gwilym Bowen Rhys (Plu) o blith cerddorion talentog Cymru i ymuno ag artistiaid o’r Alban, Yr Ariannin, Wrwgwái a Galicia mewn gweithdy cerdd dros gyfnod o bedwar diwrnod. Y nod oedd creu cerddoriaeth a oedd yn cyfuno diwylliant a hanes lliwgar y gwledydd hyn er mwyn creu ffrwydrad cerddorol cyffrous a oedd yn rhoi egni newydd rhyngwladol i’r tonnau traddodiadol cyfarwydd.

"Roedd mynd i'r Ariannin fel rhan o brosiect NeXo yn brofiad anhygoel" meddai Jordan Williams. "Cefais i’r cyfle i gydweithio gyda cherddorion anhygoel a rhannu cerddoriaeth a thraddodiadau Cymreig gyda nhw."

Cafodd y criw cyfle i gwrdd unwaith eto yn ystod Ŵyl Celtic Connections yng Nglasgow yn ystod mis Ionawr 2016. Cafwyd perfformiadau llawn hwyl ar gyfer plant ysgol, ac ar gyfer y cyhoedd yn y Royal Glasgow Concert Hall ar 21ain o Ionawr. Un o uchafbwyntiau’r wythnos oedd perfformiad yn yr Old Fruitmarket ar yr 22ain o Ionawr, yn cynhesu’r llwyfan ar gyfer y band Gwyddelig Moving Hearts.

Yn ôl Gwilym Bowen Rhys "Roedd NeXo yn brofiad newydd a chyffrous i mi. 'Dwi'n teimlo'n hynod lwcus o'r cyfle i ddysgu a chyd chwarae gyda cherddorion o'r safon ucha', ac i roi Cymru ar y map cerddorol."

Dyma fideo o un o'r perfformiadau yng Nglasgow http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b0713s5d/cuirm-celtic-201516-episode-3

Dyma flas o beth ddigwyddodd ym Muenos Aires: https://www.youtube.com/watch?v=L5yIKY0LPkA

Bu’r ddau yn trafod eu profiadau ar raglen Sesiwn Fach, BBC Radio Cymru: http://www.bbc.co.uk/programmes/b06zcmt8

22/02/2016

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees