NYCW_Argentina_Nov2015

Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru - Patagonia 2015

Teithiodd Gwyn Williams, cyfarwyddwr Ty Cerdd, i'r Ariannin i weithio ac i ymchwilio trefniadau'r daith hon drwy arian y Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol yn ystod 2013. Dyma ychydig am y daith gyda'r cor yn ystod mis Hydref 2015.

Gadawodd pedwardeg dau o gantorion ifanc, chwe aelod o staff bugeiliol ac un arweinydd o Gymro Fae Caerdydd ar 23 Hydref yn dilyn ôl taith y Mimosa. Ymysg eu bagiau roedd dau gamera fideo, dau ficroffon stereo a sgôr gwaith newydd sbon wedi'i gomisiynu ar gyfer lleisiau ac acordion gan Paul Mealor, Llywydd Tŷ Cerdd. Daeth staff ein prif bartner yn yr antur hon, Canolfan Mileniwm Cymru, gyda ni.

Dros y deng niwrnod nesaf cafwyd naw perfformiad gan y côr mewn digwyddiadau wedi’u trefnu a phum perfformiad byrfyfyr. Dros gyfnod yr ymweliad canodd y côr i gynulleidfa o 5529 o bobl, yn ogystal â morfil a'i llo a ddaeth i'r golwg yn Punto Cuevas oddi ar Benrhyn Valdes, yr union fan lle y gadawodd y Mimosa ei chargo gwerthfawr 150 o flynyddoedd yn ôl. Yn ystod y weddi fe ganodd y côr er cof am y gwladychwyr gwreiddiol.

Yn ystod eu hymweliad â'r Ariannin ffurfiodd y cantorion ifanc berthynas arbennig gyda'u cyfoedion, o Ysgol St George, Beunos Aires i Ysgol yr Hendre, Y Gaiman. Mae un o'n sopranos am ddychwelyd i dreulio blwyddyn ar leoliad gwaith yn Ysgol St George fel rhan o'i gwaith prifysgol.

Roedd yn hyfryd canu yn Teatro Gran Rex, Buenos Aires i gynulleidfa lawn o 1000 o bobl. Hwn oedd ein lleoliad mwyaf ac arweiniodd at adolygiad gwych yn La Nacion ("Y cyngerdd oedd uchafbwynt cyfres Mozarteum eleni ac mae rhagoriaeth Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru'n dal yn ddigymar"). Ond perfformio yn y lleoliad lleiaf oedd y profiad mwyaf emosiynol i bawb: Capel Bethel, Y Gaiman. Yno, canodd y côr i gynulleidfa lawn o 350 o bobl a rhannu'r llwyfan gyda Chôr Merched y Gaiman a bariton lleol, y ddau yn canu yn Gymraeg.

O'n holl berfformiadau, yr un mwyaf cofiadwy i lawer ohonom oedd perfformio Calon Lân yn Gymraeg a Sbaeneg gyda phlant ysgol gynradd Y Gaiman.

I mi, roedd yr ymweliad yn uchafbwynt dwy flynedd o drefnu, a phleser o'r mwyaf oedd rhannu gyda'n pobl ifanc y bobl a'r llefydd rwyf wedi bod yn ymweld â nhw ers 1987. Eu gwaith nhw yn awr yw datblygu eu cyfeillgarwch newydd â phobl Y Wladfa a Buenos Aires, er mwyn iddyn nhw hefyd, mewn 30 mlynedd, allu myfyrio ar siwrnai a newidiodd eu bywydau.

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees