Anna Lewis

Parri, Luned Rhys

Gwladfa Luned Rhys Parri

Ymgeisiodd Luned Rhys Parri er mwyn teithio i Batagonia yn yr Ariannin ym mis Tachwedd 2014 i ymchwilio'r bobl a'r lle er mwyn cyfrannu at gorff newydd o waith.Gweithiodd hefyd gydag ysgolion Cymraeg ym Mhatagonia yn ystod ei chyfnod yno. Cafodd y gwaith newydd ei arddangos ym mhrif arddangosfa Plas Glyn y Weddw yn ystod 2015, sef Patagonia 150.

Dyma Luned yn trafod ei phrosiect:

Ariannwyd fy nhaith i’r Wladfa yn Nhachwedd 2015 gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru ac Oriel Plas Glyn y Weddw. Gwnaed trefniadau o flaen llaw i mi gael mynediad i gartrefi Cymreig yno er mwyn meithrin adnabyddiaeth weledol o gartrefi a bywyd trigolion Y Wladfa ddoe a heddiw.

Gan na fûm yn y Wladfa o’r blaen nid oeddwn y siwr beth i’w ddisgwyl. Ond cefais groeso anhygoel i sawl tŷ. Roedd y profiad o weld popeth yn y gwahanol gartrefi yn brofiad hynod o werthfawr a diddorol – llawer gwell profiad na gweld delweddau mewn llyfr neu ar deledu.

Wrth i mi sylwi ar amrywiol wrthrychau – llestri, tecstiliau, creiriau o Gymru llyfrau etc. yn gymysg â chyffelyb bethau Sbaenaidd, daeth yn amlwg i mi pa mor bwysig yw’r ddau ddywylliant i drigolion Patagonia – y diwylliant Cymreig ac Archentaidd.

Gan mai dim ond am gwta pythefnos yr oeddwn ym Mhatagonia, yn anffodus ni chefais gyfle i ymweld â chartrefi Indiaidd y dalaith enfawr hon.

Gwnes ymdrech fwriadol i ddod i adnabod rhai o ferched y Wladfa trwy wirfoddoli i weithio yn Ysgol yr Hendre, Trelew, ac yn Ysgol Feithrin y Gaiman.

Tynnais lawer o wahanol ffotograffau o’r tai a’r trigolion. Wedi i mi ddychwelyd i Gymru a chael cyfle i bori drwy’r lluniau hyn, ceisiais ddisgrifio yr hyn a welais ar ffurf collage ffotograffig a osodais yn gefndir i bob darn o waith , gyda’r cymeriadau a gyfarfum yn cael eu creu ar ffurf tri dimensiwn. Arddangoswyd y gwaith yn Oriel Glyn y Weddw yn ystod Mai, Mehefin a Gorffennaf 2015. Cafodd nifer o’r bobl y deuthum i ar eu traws ym Mhatagonia gyfle i weld eu hunain yn y lluniau hyn! Roedd eu hymateb yn werthfawr iawn i mi!

Nôl i'r cyfeiriadur ariannu

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees