Cai Tomos by/gan Warren Orchard

Theatr yn Nghymru: Cyflwyniad

Radicaliaeth a Bwriad: Perfformio yng Nghymru

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi creu cyflwyniad i'r sector Theatr yng Nghymru, gyda casgliad o linciau defnyddiol.

"Ar bob cyfrif, byddwch yn chwilfrydig. Y 1990au oedd hi pan deimlwn fod y sîn berfformio yng Nghymru’n serennu fel rhyw em fawr ddisglair o’i chymharu â theatr Brydeinig a oedd yn obsesiynol ynglŷn â naratif, awduron, Shakespeare, dulliau actio a chyfarwyddo a hynny mewn fframwaith a oedd yn rhy gul o lawer. Â’i hymdeimlad cymdeithasol dewr, gellid gweld perfformiadau yng Nghymru a oedd yn gysylltiedig â gwead cymdeithas, a oedd yn cofleidio arloesedd ffurfiol gyda datblygiadau avant-garde rhyngwladol yn dylanwadu arnynt." Text gan James Tyson, Rhaglenydd Theatr yn Chapter.

I ddarllen mwy cliciwch yma os gwelwch yn dda, neu dilynwch y linc isod.

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees