Ken Elias

Ken Elias

Imaging Wales

Bu Ken Elias unwaith yn destun traethawd Et in Arcadia Ego. Mae’r teitl i’w weld yn hynod eironig. Pa gysylltiad all fod rhwng tirluniau Poussin a darlunio manion agosatoch bywyd dosbarth gweithiol mewn hen bentref glofaol? Eto i gyd, mae Elias ei hun wedi cyfeirio at Arcadia fy mhlentyndod yn y pumdegau. Ei ‘deml’, fel y bu i lawer iawn o’i genhedlaeth a gafodd eu magu yn y pumdegau, oedd y sinema yn stiwt lleol y glowyr lle’r oedd ei Fodryb Katy, a oedd yn usherette, yn destun llawer iawn o baentiadau. Darlunnir yr hanes hwn mewn paentiad o’r enw Blue Skies: ceir llun manwl iawn o sinema art deco yn erbyn tirlun delfrydig yn y pellter gyda chypryswydd. Y tu ôl i’r dirwedd go iawn, ceir awyr las artiffisial a ddangosir o fewn petryal sgrin sinema ac o’r awyr go-iawn, daw dwsinau o awyrennau papur sy’n symboleiddio cynhesrwydd plentyndod ac oedolyn sydd at ei gilydd yn ddigon gofalgar i’w gwneud. Nid hiraeth am yr hyn a fu yn unig yw gwaith Elias, mae rhyw naws ychydig yn gyrydol a mwy nag ychydig o ias i’w cael. Mae hefyd ryw drydan rhyfeddol yn eu dimensiwn sy’n lled awgrymu nad tirluniau o fywyd go-iawn ydyn nhw o gwbl, ond bywyd fel y bydd weithiau mewn breuddwyd anesmwyth. Mae’r gweithiau’n drwchus ac yn ddwys; mae ei ddull gweithio yn aros yr un fath i bob perwyl ers y chwedegau: delweddau sydd â min, rhyw fath o baentio pop sy’n defnyddio llawer iawn o dâp masgio. Daw Wesselnman a Caufield i’r meddwl ond hefyd Chagall a de Chrico. Ond nid dyna’r cwbl; Mae un beirniad wedi awgrymu bod synwyrusrwydd Realaeth Hudol i’w gael hefyd. Ar ben hynny, mae’r darnau’n gymhleth, ac iddynt islais seicolegol dwys; mae iddynt ffresni ac uniongyrchedd a symlrwydd o ran eu cynllun sy’n gofyn cryn ddewrder. Mae i’w synwyrusrwydd lawer iawn yn gyffredin a’r gorau o ran Celf yr Allanolwr.

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees