Mabon

Cerddoriaeth Byd o Gymru

Cerddoriaeth Byd o Gymru

Fel rhan o’i gyfres o gyfeiriaduron y celfyddydau, mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi casglu Cyfeirlyfr Cerddoriaeth Byd o Gymru. Bydd y cyfeirlyfr yn cael ei ddefnyddio i hyrwyddo Cerddoriaeth Byd Cymraeg a mi fydd yn cael ei ddosbarthu yn mewn gŵyliau megis WOMEX, Celtic Connections a SXSW. Mae cofbin USB cyfatebol sy’n cynnwys traciau gan rai o brif gerddorion Cymru, yn ogystal â gwybodaeth ddefnyddiol bellach am gerddoriaeth yng Nghymru, yn cyd-fynd â’r Cyfeirlyfr.

Bydd y Cyfeirlyfr â'r USB yn gweithredu fel arweiniad i gynhyrchwyr, hyrwyddwyr a churadwyr rhyngwladol i ddatblygu eu gwybodaeth am genre cerddoriaeth fyd-eang yng Nghymru.

Dewiswyd panel o arbenigwyr i ddethol y deuddeg cerddor sydd yn ymddangos yn y Cyfeirlyfr. Mae’r panel yn cynnwys:

Huw Stephens: DJ Radio 1 a Chyfarwyddwr Gŵyl Sŵn
Sian James: Cerddor byd-eang blaenllaw
Leah Zakss: Cynghorydd Cerddoriaeth y Cyngor Prydeinig
Andy Williams: Cyfarwyddwr y Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig,
Einion Dafydd: Uwch Swyddog Cerdd Cyngor Celfyddydau Cymru
Crispin Parry: British Underground
Eluned Hâf: Cyfarwyddwr Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Gwelwch y cyfeirlyfr Cerddoriaeth Byd o Gymru isod:

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees