Laura Edmunds - DRAW International - 2016

Cyfleoedd

Mae'r tudalen yma yn cynnwys rhestr o'r cyfleoedd diweddaraf, dewisiwch o'r rhestr isod os gwelwch yn dda:

A oes cyfle gennych yr hoffech ei gynnwys yn y rhestr hon? Rhowch wybod i ni amdano trwy’n e-bostio ni ar gwybodaeth@wai.org.uk gyda’r wybodaeth ganlynol: Enw, Lleoliad, Dyddiad Cau, Disgrifiad a manylion cyswllt. Dylid nodi fod pob cylfe sy’n cael ei gyflwyno yn mynd trwy'r broses o gymeradwyo a gall gael ei olygu cyn ymddangos ar y wefan, a dim ond y rheini a ystyrir yn addas gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru fydd yn cael eu cynnwys.

RSS
Page 1|2|3
Applications open to play at MMVV 2017

Ceisiadau ar agor i berfformio yn MMVV 2017

31/03/2017

Ceisiadau ar agor i berfformio yn MMVV 2017

AT THE VENICE BIENNALE SUMMER SCHOOL IN CURATORIAL STUDIES VENICE - OPEN CALL

Galwad Agored am Ysgol Haf Biennale Fenis ym maes Astudiaethau Curadurol Fenis

31/03/2017

Galwad Agored am Ysgol Haf Biennale Fenis ym maes Astudiaethau Curadurol Fenis

Cancan Exhibition Competition

Cystadleuaeth Arddangosfa Cancan

31/03/2017

Galwad i bob ffotograffydd, ceramegydd, darlunydd, arlunydd, clytweithydd, cerflunydd, tynnwr lluniau ac artist digidol rhyngwladol!

NTW Artist Playground Tutbat

Artists’ Playground: Tutbat

31/03/2017

Artists’ Playground: Tutbat 예술가들의 놀이터 International performance residency (Korea and Wales) 11 – 22.09.2017

Elfen/Dewi Glyn Jones

GALWAD AGORED: Gŵyl Ryngwladol Theatr Tbilisi

01/04/2017

Gŵyl Ryngwladol Theatr Tbilisi yw un o'r prif ddigwyddiadau ym mywyd Rhyngwladol Georgia a Rhanbarth y Môr Du ac mae’n rhedeg o 15-30 Medi.

 MpourMontreal

M for Montréal: Galwad am gyflwyniadau

03/04/2017

Dyma alw am gyflwyniadau gan artistiaid lleol a rhyngwladol ar gyfer M for Montréal rhif 12 a ddigwydd 15-18 Tachwedd 2017.

Nationales Performance Netz

Nationales Performance Netz

15/04/2017

Galwad am geisiadau - cronfa gyd-gynhyrchu i ddawns a chronfa perfformiad gwestai rhyngwladol i ddawns

b.creative challenge

her b.creative

28/04/2017

Rhowch eich syniadau ar waith er arloesedd cymdeithasol Cystadleuaeth ryngwladol sy’n gwobrwyo gwneuthurwyr newid sy’n ifanc a chreadigol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Cyfnod Preswyl yng ngwlad y Basg, sbaen - Bitamine Faktoria

28/04/2017

Ar agor i artistiaid o unrhyw wlad sy’n gallu aros yng ngwlad y Basg am lleiafrif o 40 diwrnod.

Midem

Midem 6-9 Mehefin, Cannes

30/04/2017

Cynhelir Midem, y Farchnad Gerdd busnes wrth fusnes, 6-9 Mehefin yng Nghannes.

Page 1|2|3

View Archive

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees