Laura Edmunds - DRAW International - 2016

Cyfleoedd

Mae'r tudalen yma yn cynnwys rhestr o'r cyfleoedd diweddaraf, dewisiwch o'r rhestr isod os gwelwch yn dda:

A oes cyfle gennych yr hoffech ei gynnwys yn y rhestr hon? Rhowch wybod i ni amdano trwy’n e-bostio ni ar gwybodaeth@wai.org.uk gyda’r wybodaeth ganlynol: Enw, Lleoliad, Dyddiad Cau, Disgrifiad a manylion cyswllt. Dylid nodi fod pob cylfe sy’n cael ei gyflwyno yn mynd trwy'r broses o gymeradwyo a gall gael ei olygu cyn ymddangos ar y wefan, a dim ond y rheini a ystyrir yn addas gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru fydd yn cael eu cynnwys.

RSS
Page 1|2
Elfen/Dewi Glyn Jones

Cymru yn Efex 2018

30/11/2017

Gŵyl arddangos a ffair fasnach i werin ryngwladol dros dridiau yw Ffair Werin Lloegr (Efex) gyda thalent o Loegr a chyda phartner rhyngwladol bob blwyddyn.

Focus Wales

FOCUS Wales 2018

01/12/2017

Gall artistiaid ledled y DU ac artistiaid rhyngwladol wneud cais i berfformio yn FOCUS Wales 2018.

Welsh Government Trade Missions Jan – April 2017

Teithau Masnach Llywodraeth Cymru Ebrill 2017 - Mawrth 2018

31/12/2017

Teithau Masnach Llywodraeth Cymru Ebrill 2017 - Mawrth 2018

Connections through Culture logo

Tsieina a'r DU - Cysylltiadau drwy Ddiwylliant

03/02/2018

Running for nearly a decade, British Council's Connections through Culture is a long-term programme to develop exciting cultural collaborations between artists and arts organisations, supporting long-lasting relationships between China and the UK.

The Culture Diary

The Culture Diary

31/03/2018

Mae ychwanegu eich digwyddiadau i'r Culture Diary yn eich galluogi i rannu eich cynlluniau rhyngwladol â sefydliadau a phartneriaid eraill a’r llywodraeth.

Node Centre

Canolfan Node

31/03/2018

Sefydliad celfyddydol ydyw sy’n canolbwyntio ar ymchwil ac addysg yn y celfyddydau cyfoes.

Air_J Logo

Preswyl Artistiaid: Japan

31/03/2018

Gwefan sydd yn canolbwyntio ar ddosbarthu gwybodaeth ynglŷn ag Artist-in-Residence yw AIR_J, mewn Japaneaidd a Saesneg.

vermont studio centre

Vermont Studio Centre

31/03/2018

Rhaglen preswyl mwyaf yr UDA ydy’r Vermont Studio Centre, sy’n cynnal 600 o artistiaid yn flynyddol, mewn campws enwog yn Johnson, Vermont.

Gasworks

Preswyliadau Rhyngwladol Gaswork

31/03/2018

Mae Gaswork yn cynnig nifer o Breswyliadau Rhyngwladol ar gyfer artistiaid sy’n sefydledig yn y DU.

Organhaus ArtSpace

Organhaus Art Space

31/03/2018

Mae Organhaus Art Space yn rhedeg rhaglen gyfnewid, yn cynnig safle stiwdio i artistiaid ifanc ac yn cynnal arddangosfeydd.

Page 1|2

View Archive

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees