Laura Edmunds - DRAW International - 2016

Cyfleoedd Ewropeaidd

Gweler y diweddaraf o Ewrop yma Byddwn yn darparu gwybodaeth am brosiectau a chyfleoedd Ewropeaidd yn rheolaidd.

Mae Ewrop yn cynnig amryw o gyfleoedd ar gyfer y sector diwylliannol.

Cewch chi weld dyddiadau cau yma, a dilynwch y dolenni cyswllt i gael ragor o wybodaeth.

Ewrop Greadigol

Grantiau Cydweithredu - Tachwedd 2017

Rhwydweithiau - 2018

Llwyfannau - 2018

Cyfieithiadau Llenyddol - 2017

INTERREG

Rhaglen Gydweithredu Iwerddon Cymru28 Gorffennaf 2017

Rhaglen Gogledd-orllewin Ewrop – 16 Hydref - 17 Tachwedd 2017

Rhaglen Ardal yr Iwerydd - tbc

Interreg EWROP tbc

Erasmus+

Prosiectau Ieuenctid Symudedd (KA1) - 4 Hydref 2017

Prosiectau Symudedd (Addysg Uwch / Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol / Ysgolion / Addysg i Oedolion KA1) - 2018

Partneriaethau Strategol (Ieuenctid KA2) - 4 Hydref 2017

Partneriaethau Strategol (Addysg Uwch / Addysyg a Hyfforddiant Galwedigaethol / Ysgolion / Addysyg i Oedolion & aml-sector gyda ieuenctid fel prif elfen KA2) 2018

Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd

Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru (ESF/ERDF) - *Ar agor nawr

Ewrop ar gyfer Dinasyddion

Ewrop yn Cofio 2018

Rhwydweithiau o Drefi 2018

Prosiectau Cymdeithas Sifil 2018

Horizon 2020 Ymchwilio ac Arloesi

Colofn Excellent Science - Marie Skłodowska-Curie Actions

Colofn Arweinyddiaeth DdiwydiannolTGCh

E-bostiwch Zélie Flach am fwy o wybodaeth.

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees