Laura Edmunds - DRAW International - 2016

Desg Ewrop Greadigol y DU - Cymru

Ewrop Greadigol – dyma raglen Comisiwn Ewrop i gefnogi'r sector diwylliant ac un y cyfryngau yn Ewrop a chefnogi prosiectau gyda’r posibiliadau o deithio, rhannu sgiliau a chyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Creative Europe banner

Mae gan Ewrop Greadigol gyllideb o €1.46 biliwn yn 2014-20 a chefnoga'r canlynol:

Mentrau sector diwylliant drwy bedwar maes ariannu:

o Cydweithredu ar draws ffiniau

o Llwyfannau

o Rhwydweithio

o Cyfieithu llenyddol

Y sector clyweledol gan gynnwys:

o Gwyliau

o Datblygu cynulleidfaoedd

o Arian cyd-gynhyrchu rhyngwladol

o Dosbarthu a dosbarthu ar-lein

o Datblygiad (ar gyfer ffilm, teledu a gemio)

o Rhaglennu teledu

Maes ar draws y sectorau gan gynnwys:

o Cyfleuster gwarantu, offeryn ariannol

o Cyfleoedd ariannu traws-sectorol ar themâu megis integreiddio mewnfudwyr

I ymelwa ar y cyfleoedd hyn a chynnig cyngor a chefnogaeth rad ac am ddim i'r sector yng Nghymru, sefydlwyd Desg Ewrop Greadigol y DU -Cymru mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru. Cysylltwch â Judy Wasdell i ateb eich ymholiadau. Ewch i’r wefan i ddysgu’r diweddaraf hefyd.

Gweithia’r Ddesg yn agos â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru i nodi cyfleoedd perthnasol i sefydliadau sy’n ymgysylltu ag Ewrop ar hyn o bryd neu sydd am wneud hynny. Gellwch gysylltu â Zélie Flach am ragor o wybodaeth.

Gellwch gael gwybod y newyddion diweddaraf o ran dyddiadau cau ymgeisio am arian yn 2018 drwy wefan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru neu ewch ati i ymchwilio i Ewrop Greadigol: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe.

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees