Laura Edmunds - DRAW International - 2016

Archif Cyfleoedd

Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17
Elfen/Dewi Glyn Jones

Lumen Prize - Galwad am Artistiaid

01/06/2018

Rydym ni’n croesawu ceisiadau o Fawrth y 15fed.

The Culture Diary

The Culture Diary

31/03/2018

Mae ychwanegu eich digwyddiadau i'r Culture Diary yn eich galluogi i rannu eich cynlluniau rhyngwladol â sefydliadau a phartneriaid eraill a’r llywodraeth.

Node Centre

Canolfan Node

31/03/2018

Sefydliad celfyddydol ydyw sy’n canolbwyntio ar ymchwil ac addysg yn y celfyddydau cyfoes.

Air_J Logo

Preswyl Artistiaid: Japan

31/03/2018

Gwefan sydd yn canolbwyntio ar ddosbarthu gwybodaeth ynglŷn ag Artist-in-Residence yw AIR_J, mewn Japaneaidd a Saesneg.

vermont studio centre

Vermont Studio Centre

31/03/2018

Rhaglen preswyl mwyaf yr UDA ydy’r Vermont Studio Centre, sy’n cynnal 600 o artistiaid yn flynyddol, mewn campws enwog yn Johnson, Vermont.

Gasworks

Preswyliadau Rhyngwladol Gaswork

31/03/2018

Mae Gaswork yn cynnig nifer o Breswyliadau Rhyngwladol ar gyfer artistiaid sy’n sefydledig yn y DU.

Organhaus ArtSpace

Organhaus Art Space

31/03/2018

Mae Organhaus Art Space yn rhedeg rhaglen gyfnewid, yn cynnig safle stiwdio i artistiaid ifanc ac yn cynnal arddangosfeydd.

Kawa Cultural Centre

Kawa Cultural Centre

31/03/2018

Mae’r Kawa Cultural Centre, sydd tua 9 milltir o Jaipur yn India, yn cynnig llwyfan berfformio helaeth a lleoliad preswyl ar gyfer artistiaid, ysgolheigion a myfyrwyr.

Rock Paper Scissors

Rock Paper Scissors – Cyfeiriadur Cerddorol Gogledd America

31/03/2018

Mae nawr cyfeiriadur o ŵyliau cerddoriaeth byd, cyflwynwyr cyngherddau, asiantwyr a labeli yng Ngogledd America.

Elfen/Dewi Glyn Jones

a-n

31/03/2018

Mae gan a-n wledd o gyfleoedd preswyl rhyngwladol ar eu gwefan Ceir rhagor o wybodaeth yma: http://www.

 Fest Film Lab

Fest Film Lab – Cyfleoedd Rhyngwladol

31/03/2018

Mae Fest Film Lab yn cynnig gweithdai ar gyfer crёwyr ffilmiau.

Residency Unlimited

Residency Unlimited

31/03/2018

Mae Residency Unlimited (RU) yn cefnogi y creu, cyflwyno, a lledaenu o gelf cyfoes drwy ei raglen o breswylfeydd rhyngwladol ar gyfer artistiaid a curaduron.

 Daiwa

Grantiau Sefydliad Eingl-Japaneaidd Daiwa

31/03/2018

Elusen Brydeinig yw Sefydliad Eingl-Siapaneaidd Daiwa a gafodd ei sefydlu ym 1988 gyda rhodd hael oddi wrth Gwmni Gwarannau Daiwa Cyfyngedig.

European Prospects

Cyfleoedd yn Ewrop

31/03/2018

Mae European Prospects yn diweddaru y cyfleoedd ar y dudalen hon yn reolaidd ar gyfer artistiaid sy'n gweithio gyda'r lens o Ewrop.

Elfen/Dewi Glyn Jones

Gŵyl Ryng-geltaidd An Oriant - Blwyddyn Cymru, Awst 2018

02/03/2018

Cymru yw’r wlad dan sylw yng ngŵyl ryng-geltaidd an Oriant 2018 a gynhelir o ddydd Gwener 3 Awst hyd ddydd Sul 12 Awst. Ceisiwn gerddorion i berfformio ym Mhafiliwn Cymru yn ystod deg diwrnod yr ŵyl

Connections through Culture logo

Tsieina a'r DU - Cysylltiadau drwy Ddiwylliant

03/02/2018

Running for nearly a decade, British Council's Connections through Culture is a long-term programme to develop exciting cultural collaborations between artists and arts organisations, supporting long-lasting relationships between China and the UK.

Elfen/Dewi Glyn Jones

Cymru yn Ffair Lyfrau Llundain - ddylunio stondin ac adeiladu

29/01/2018

Galwad am fynegiadau diddordeb

Welsh Government Trade Missions Jan – April 2017

Teithau Masnach Llywodraeth Cymru Ebrill 2017 - Mawrth 2018

31/12/2017

Teithau Masnach Llywodraeth Cymru Ebrill 2017 - Mawrth 2018

Focus Wales

FOCUS Wales 2018

01/12/2017

Gall artistiaid ledled y DU ac artistiaid rhyngwladol wneud cais i berfformio yn FOCUS Wales 2018.

Elfen/Dewi Glyn Jones

Cymru yn Efex 2018

30/11/2017

Gŵyl arddangos a ffair fasnach i werin ryngwladol dros dridiau yw Ffair Werin Lloegr (Efex) gyda thalent o Loegr a chyda phartner rhyngwladol bob blwyddyn.

Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees