Awstralia

Page 1|2

Prosiectau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

BIANCO: NoFit State | Photo: Seventh Wave

Cyfarfod IETM ym Melbourne

31/05/2014

Gwnaeth pedwar sefydliad o Gymru, ynghyd â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru, fynychu Cyfarfod Lloeren Asia IETM (Rhwydwaith Rhyngwladol ar gyfer y Celfyddydau Perfformio Cyfoes) ym Melbourne, ym mis Mai 2014.

Mwy am y prosiect hwn

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

TheGentleGood_YBarddAnfarwol

Bonello, Gareth

Taith The Gentle Good i Awstralia

Gwahoddwyd Gareth i berfformio yng Ngŵyl Gelfyddydol Ryngwladol Perth a Gŵyl Fawr Blws y De, 23 Chwefror-16 Mawrth 2015.

https://thegentlegood.bandcamp.com/

Dolen i wefan allanol

Stephanie Turnbull_Lithograph_Post office heads

Turnbull, StephaniePwrpas prosiect Stephanie oedd ymweld â lleoedd yn Awstralia er mwyn treulio amser gyda nifer o ymarferwyr y gallent ychwanegu at ei ymarfer cyfredol a'i ddatblygu.

Dolen i wefan allanol

  Gavin Porter_Project_Jan_Miller_2014

National Theatre Wales

Ym Medi 2015 gwahoddwyd National Theatre Wales i ddod i'r Fforwm ym Mrisban, Awstralia – fforwm tridiau i gynnull ymarferwyr brodorol o bob cwr o'r byd i wella lle theatr frodorol yn Awstralia.

Ym Medi 2015 gwahoddwyd Gavin Porter a Devinda De Silva i ddod i'r Fforwm ym Mrisban, Awstralia – fforwm tridiau i gynnull ymarferwyr brodorol o bob cwr o'r byd i wella lle theatr frodorol yn Awstralia.

https://www.nationaltheatrewales.org/

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Brown, Carol

To Build A Home

Carol Brown was supported to enable her to travel to Sydney, Australia with two colleagues to collaborate with Ever After Theatre in November 2016.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Chambers, Gareth

Llaeth at YIRRAMBOI festival,Melbourne

Derbyniodd Gareth Chambers a'i gynorthwyydd cynhyrchu, Nia Morris, gefnogaeth i deithio i berfformio Llaeth/Milk yng ng?

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Ladd, Eddie

We are Country: Summit and Creation Lab

Derbyniodd Eddie Ladd arian i ymweld � Melbourne, Awstralia i gymryd rhan yn "We are Country: Summit and Creation Lab " yng Ng?

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Mess up the Mess Theatre Company

MUTM to Yirramboi

Cafodd Cwmni Theatr Mess up the Mess gyllid i ddatblygu perthnasau yng Ng?

http://www.messupthemess.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Calan

Calan in Australia

Derbyniodd Calan gefnogaeth i dderbyn gwahoddiad i gynnal perfformiad arbennig yng Ng?

http://www.calan-band.com

Dolen i wefan allanol

Valley and Vale Community Arts/Voices Down Under

Valley & Vale Community Arts Ltd

Voices Down Under

Teithiodd Alyson Evans i Darwn, Awstralia gyda cefnogaeth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol i weithio gyda Darwin Community Arts. Tra yno, trefnodd gweithdy ar gyfer plant a gweithiodd gyda staff er mwyn rhannu methodoleg, ymarfer da a datblygu’r sylfaen ar gyfer cyfnewidfa a chydweithrediad posib yn y dyfodol.

www.valleyandvale.co.uk

Dolen i wefan allanol

Peter Lewis

Lewis, PeterGyda cefnogaeth y GronfaCyfleoedd Rhyngwladol wnaeth Peter Lewis gymryd rhan mewn preswyl 21 dydd yn y ‘Lock Up’ yn New South Wales, Awstralia. Wnaeth y gwaith canolbwyntio ar themâu o wrthdaro a thrais trwy ddefnyddio technoleg newydd a ffotograffiaeth pindwll.

peterlewis-ceramics.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Treadaway, CathyTeithiodd Cathy Treadaway i Awstralia gyda cefnogaeth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol i arddangos gwaith o’r enw ‘Shorelines’ sy’n ganlyniad o gydweithrediad dros 4 mlynedd.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Alvarez, Ivy'Wanderer' performance & response, with writing reidency component.

www.ivyalvarez.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Granjon, Paul

EBEMU collaborative residency ISEA 2013 Sydney

Prosiect i gefnogi�r artist i deithio i, a chyfrannu at, Symposiwm Ryngwladol y Celfyddydau Electronig yn Sydney.

www.zprod.org

Dolen i wefan allanol

Andre Stitt

Stitt, AndreThe Trace Collective of artists have been invited to Artspace in Sydney to develop new work in a residency, collaborating with two Australian artists, in August/September 2009.

www.tracegallery.org

Dolen i wefan allanol

Robert Minhinnick

Minhinnick, RobertGyda chymorth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol, teithiodd Robert Minhinnick i Awstralia i fynychu Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Goolwa lle y bu'n perfformio rhai darnau o'i waith ei hun a hefyd lle y bu'n gwneud gwaith ymchwil ar y cyd â'r awduron Awstralaidd Adrian Glamorgan a Dr Barry Hill.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Tyson, James

Spring, Autumn, Summer, Winter

Spring, Autumn, Summer, Winter

Dolen i wefan allanol

Theatr Iolo - Australia research trip - 2013

Theatr IoloCafodd Theatr Iolo gefnogaeth i ymgymryd ag ymweliad ymchwil a datblygu â Thŷ Opera Sydney a Chanolfan Gelfyddydol Melbourne, Awstralia.

http://www.theatriolo.com

Dolen i wefan allanol

Daniel Crawshaw

Crawshaw, Daniel

Out and Back - preswylfa ac arddangosfa yng Ngaleri Gelf Gippsland a Rhwydwaith Gelf Conwaar yn Victoria, Awstralia

Cafodd Daniel gynnig preswylfa ac arddangosfa yng Ngaleri Gelf Gippsland a Rhwydwaith Gelf Conwaar yn Victoria, Awstralia.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Phillips, Ian

Djumbunji Press Residency

Ian Phillips i wneud preswylfa 6 wythnos yng Nghanolfan y Celfyddydau Gweledol yn Queensland o'r enw Cicio'r Celfyddydau a gweithio gyda Gwasg Djumbunji.

www.reliefprint.co.uk

Dolen i wefan allanol

Page 1|2

Seland Newydd

Elfen/Dewi Glyn Jones

Evans, Chris TallySupport for author Chris Tally Evans to perform his piece 'Tales of First and Second Sight' at the InterACT Disability Arts Festival in Auckland, New Zealand and to develop and collect material for his Cultural Olympiad project, Turning Points.

Dolen i wefan allanol

Gerald Conn_IOF_NewZealand_2014

Conn, Gerald

Prosiect Cydweithiol ym maes Animeiddio gyda Thechnolegau Symudol gyda Phrifysgol Auckland

Teithiodd Gerald Conn i Ysgol Gelf a Dylunio Auckland i gyflwyno gwaith animeiddio unigryw gyda thywod sy'n canolbwyntio ar dechnolegau symudol.

Dolen i wefan allanol

Hiraeth

Jones, Buddug James

Hiraeth, Seland Newydd 17/02/2015

Cafodd arian i gymryd ei sioe ddwyieithog, Hiraeth, i Seland Newydd i’w pherfformio mewn gwyliau yno yn hydref 2015.

Dolen i wefan allanol

Hiraeth in New Zealand, Autumn 2015

Leigh, Sarah Jane

Sarah Jane Leigh Creative Visit to New Zealand

Ymgeisiodd Sarah Jane Leigh am arian i deithio i Seland Newydd i gyfarfod � nifer o sefydliadau�r celfyddydau perfformio i ddatblygu rhwydwaith o gydweithwyr cynhyrchu posib rhwng Cymru a Seland Newydd, a chyfleoedd i gyfnewid rhwng y ddwy wlad.

Dolen i wefan allanol

Ynysoedd Cook

 RichardDowning__CoralBalance2015

Downing, Richard

It Worked Yesterday...

Aeth Richard i ddatblygu a chyflwyno gwaith mewn lleoliadau ac amgylchiadau anhygoel ym Mherfformiad Dwyflynyddol Ynysoedd y De, Rarotonga, Ynys Cook ym Mehefin 2015.

Dolen i wefan allanol

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees