Awstralia : Ynysoedd y De

Page 1|2

BIANCO: NoFit State | Photo: Seventh Wave

Cyfarfod IETM ym Melbourne

31/05/2014

Gwnaeth pedwar sefydliad o Gymru, ynghyd â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru, fynychu Cyfarfod Lloeren Asia IETM (Rhwydwaith Rhyngwladol ar gyfer y Celfyddydau Perfformio Cyfoes) ym Melbourne, ym mis Mai 2014.

Mwy am y prosiect hwn

TheGentleGood_YBarddAnfarwol

Bonello, Gareth

Gwahoddwyd Gareth i berfformio yng Ngŵyl Gelfyddydol Ryngwladol Perth a Gŵyl Fawr Blws y De, 23 Chwefror-16 Mawrth 2015.

https://thegentlegood.bandcamp.com/

Dolen i wefan allanol

Stephanie Turnbull_Lithograph_Post office heads

Turnbull, Stephanie

Pwrpas prosiect Stephanie oedd ymweld â lleoedd yn Awstralia er mwyn treulio amser gyda nifer o ymarferwyr y gallent ychwanegu at ei ymarfer cyfredol a'i ddatblygu.

Dolen i wefan allanol

  Gavin Porter_Project_Jan_Miller_2014

National Theatre Wales

Ym Medi 2015 gwahoddwyd Gavin Porter a Devinda De Silva i ddod i'r Fforwm ym Mrisban, Awstralia – fforwm tridiau i gynnull ymarferwyr brodorol o bob cwr o'r byd i wella lle theatr frodorol yn Awstralia.

https://www.nationaltheatrewales.org/

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Brown, Carol

Carol Brown was supported to enable her to travel to Sydney, Australia with two colleagues to collaborate with Ever After Theatre in November 2016.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Chambers, Gareth

Derbyniodd Gareth Chambers a'i gynorthwyydd cynhyrchu, Nia Morris, gefnogaeth i deithio i berfformio Llaeth/Milk yng ng?

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Ladd, Eddie

Derbyniodd Eddie Ladd arian i ymweld � Melbourne, Awstralia i gymryd rhan yn "We are Country: Summit and Creation Lab " yng Ng?

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Mess up the Mess Theatre Company

Cafodd Cwmni Theatr Mess up the Mess gyllid i ddatblygu perthnasau yng Ng?

http://www.messupthemess.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Calan

Derbyniodd Calan gefnogaeth i dderbyn gwahoddiad i gynnal perfformiad arbennig yng Ng?

http://www.calan-band.com

Dolen i wefan allanol

Valley and Vale Community Arts/Voices Down Under

Valley & Vale Community Arts Ltd

Teithiodd Alyson Evans i Darwn, Awstralia gyda cefnogaeth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol i weithio gyda Darwin Community Arts. Tra yno, trefnodd gweithdy ar gyfer plant a gweithiodd gyda staff er mwyn rhannu methodoleg, ymarfer da a datblygu’r sylfaen ar gyfer cyfnewidfa a chydweithrediad posib yn y dyfodol.

www.valleyandvale.co.uk

Dolen i wefan allanol

Peter Lewis

Lewis, Peter

Gyda cefnogaeth y GronfaCyfleoedd Rhyngwladol wnaeth Peter Lewis gymryd rhan mewn preswyl 21 dydd yn y ‘Lock Up’ yn New South Wales, Awstralia. Wnaeth y gwaith canolbwyntio ar themâu o wrthdaro a thrais trwy ddefnyddio technoleg newydd a ffotograffiaeth pindwll.

peterlewis-ceramics.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Treadaway, Cathy

Teithiodd Cathy Treadaway i Awstralia gyda cefnogaeth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol i arddangos gwaith o’r enw ‘Shorelines’ sy’n ganlyniad o gydweithrediad dros 4 mlynedd.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Alvarez, Ivy

'Wanderer' performance & response, with writing reidency component.

www.ivyalvarez.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Granjon, Paul

Prosiect i gefnogi�r artist i deithio i, a chyfrannu at, Symposiwm Ryngwladol y Celfyddydau Electronig yn Sydney.

www.zprod.org

Dolen i wefan allanol

Andre Stitt

Stitt, Andre

The Trace Collective of artists have been invited to Artspace in Sydney to develop new work in a residency, collaborating with two Australian artists, in August/September 2009.

www.tracegallery.org

Dolen i wefan allanol

Robert Minhinnick

Minhinnick, Robert

Gyda chymorth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol, teithiodd Robert Minhinnick i Awstralia i fynychu Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Goolwa lle y bu'n perfformio rhai darnau o'i waith ei hun a hefyd lle y bu'n gwneud gwaith ymchwil ar y cyd â'r awduron Awstralaidd Adrian Glamorgan a Dr Barry Hill.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Tyson, James

Spring, Autumn, Summer, Winter

Dolen i wefan allanol

Theatr Iolo - Australia research trip - 2013

Theatr Iolo

Cafodd Theatr Iolo gefnogaeth i ymgymryd ag ymweliad ymchwil a datblygu â Thŷ Opera Sydney a Chanolfan Gelfyddydol Melbourne, Awstralia.

http://www.theatriolo.com

Dolen i wefan allanol

Daniel Crawshaw

Crawshaw, Daniel

Cafodd Daniel gynnig preswylfa ac arddangosfa yng Ngaleri Gelf Gippsland a Rhwydwaith Gelf Conwaar yn Victoria, Awstralia.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Phillips, Ian

Ian Phillips i wneud preswylfa 6 wythnos yng Nghanolfan y Celfyddydau Gweledol yn Queensland o'r enw Cicio'r Celfyddydau a gweithio gyda Gwasg Djumbunji.

www.reliefprint.co.uk

Dolen i wefan allanol

Page 1|2

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees