Anna Lewis

Chambers, Gareth

Llaeth at YIRRAMBOI festival,Melbourne

Derbyniodd Gareth Chambers a'i gynorthwyydd cynhyrchu, Nia Morris, gefnogaeth i deithio i berfformio Llaeth/Milk yng ng?yl Yirramboi ym Melbourne, ym mis Mai 2017. Tra byddant yn yr ?yl, byddant yn cymryd rhan mewn sgyrsiau, gweithdai a symposia.

Nôl i'r cyfeiriadur ariannu

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees