Stephanie Turnbull_Lithograph_Post office heads

Turnbull, Stephanie

Nod y prosiect oedd ennill sgiliau newydd ac ehangu ar fy ymchwil lithograffig drwy brofiad cydweithiol ac ymchwil hunangyfeiriedig. Pwrpas fy mhrosiect oedd ymweld â lleoedd yn Awstralia er mwyn treulio amser gyda nifer o ymarferwyr y gallent ychwanegu at fy ymarfer cyfredol a'i ddatblygu. Yn gyntaf euthum i Frisbane, Coleg Cerdd Queensland, i fynychu cynhadledd llyfr artist Tim Mosely a dysgu ei dechneg soffistigedig o argraffu mwydion. Wedyn i Oriel Genedlaethol Awstralia i weld rhan o Gasgliad Ken Tyler. Cefais amser yn ystod fy mhreswylfa ym Mhrifysgol Ffederal Ballarat i ganolbwyntio ar gorff newydd o waith a ysbrydolid gan y printiau a welais yno. Yn olaf treuliais amser gyda Theo Tremblay yn ei gwmni dielw, Tremblay Editions.

Enillais nifer o bethau o'r profiad hwn. Yn gyntaf dysgais sgìl newydd sef argraffu mwydion. Roedd rhwydweithio hefyd yn agwedd werthfawr ar y daith hon. Cyfarfûm a dod i adnabod nifer o ymarferwyr artistig - gwneuthurwyr print, artistiaid llyfr, gwneuthurwyr papur a churaduron. Gallai'r cysylltiadau hyn agor cyfleoedd cydweithiol posibl a chyfle i gymryd rhan mewn arddangosfeydd a digwyddiadau yn Awstralia a Chymru.

Cyfrannodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru at gostau teithio Stephanie Turnbull i Awstralia am ei phrosiect ‘argraffu mwydion papur ac ymchwil gydweithiol’.

Nôl i'r cyfeiriadur ariannu

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees