JillGreenhalgh_IOF_Australia_2014-15

Greenhalgh, Jill

Taith Ymchwil - The Book of Space

Gyda grant gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a Phrifysgol Aberystwyth, teithiodd i Awstralia i weithio ar ei phrosiect cydweithiol, The Quietude Project – The Book of Space. Cynhwysai'r ymweliad deithio ac ymchwil ac arwain gweithdai yn y Pwerdy, Brisbane. Roedd y siwrnai'n llawn ysbrydoliaeth, er y cafwyd rhai newidiadau yn y cynlluniau, a llwyddodd i ddatblygu ei rhwydweithiau yno'n fawr, gan gynnwys cael cydweithwyr at y dyfodol.

Nôl i'r cyfeiriadur ariannu

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees