Anna Lewis

Tyson, James

Spring, Autumn, Summer, Winter

Gyda chymorth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol, teithiodd James Tyson i Awstralia i weithio â Theatr Ranters wrth ddatblygu darn gwaith newydd i fynd ar daith erbyn 2011. Ei obaith yw y bydd y cydweithio'n datblygu ei ymarfer fel canwr a chyfansoddwr caneuon a thra oedd yno cyfarfu ag artistiaid ym Melbourne i barhau â sgyrsiau a oedd eisoes ar y gweill. Bu James hefyd yn ymweld â rhai canolfannau yn Hong Kong i weld perfformiadau a chwrdd ag artistiaid i ddechrau trafodaethau am gydweithredu posibl rhwng artistiaid yng Nghymru a Hong Kong yn 2010-11. Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cymorth gan Chapter a'r Cyngor Prydeinig. trwy Cysylltiadau trwy Ddiwylliant.

Nôl i'r cyfeiriadur ariannu

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees