Freya Dooley_IOF_Bernie Lubell at Southern Exposure_SanFrancisco_2015

Chapter Cardiff Ltd.

Cyfnewidfa San Ffransisgo

Ymgymerodd Freya Dooley, Swyddog Cefnogi Rhaglen y Celfyddydau Gweledol a Byw yn Chapter (a chynt, Ffilm a Sinema) ag ymweliad ymchwil a datblygiad i San Ffransisgo ar ran Chapter ym Mehefin 2015.

Cyfarfu Freya ag ystod o sefydliadau'r celfyddydau gweledol a ffilm yn ystod ei hymweliad â San Ffransisgo gan gynnwys Southern Exposure, The LAB a The THING Quarterly yn ogystal ag ychydig o amser yn gweithio gyda Gŵyl Ffilmiau Frameline 39. Roedd hyn yn fodd iddi ennill profiad uniongyrchol o fyd celfyddydol cyfnewidiol a bywiog yn San Ffransisgo ac ym mha ffordd greadigol yr ymdrinia'r gymuned artistig â phroblemau megis rhenti sy'n codi. Mae’r rhain yn cynnwys yr artistiaid/gyhoeddwyr, Gwasg COLPA, sy'n trefnu prosiectau megis ‘Kunst Haul' - oriel a siop lyfrau symudol sydd â'i chartref mewn hen dryc U-Haul a ail-fodelwyd a Congratulations Pine Tree, podlediad dan arweiniad artistiaid yn Ardal y Bae sy'n cynnig llwyfan i artistiaid drafod pynciau llosg y gymuned gelfyddydol.

Roedd ei gwaith gyda Frameline 39 yn fodd iddi gael mewnwelediad i ddarparu gŵyl ffilm fawr a chan ei bod wedi'i chynnal yn ystod Balchder San Ffransisgo roedd hefyd yn ffordd iddi ddysgu am yr arfer gorau o ran amlygu a chynnwys materion lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol a chwestiyngar/hyfryd yn bellach o ran ymagwedd Chapter at y cydraddoldebau ac yn ehangach o ran rhaglennu rhyngadrannol. Roedd yn gyfle mawr i rwydweithio ag ystod o artistiaid a sefydliadau drwy gydol yr ymweliad gan godi yn San Ffransisgo broffil Chapter a'i rhaglen a datblygu perthnasau i alluogi cyfnewid a chydweithio yn y dyfodol. Roedd yr ymweliad yn fodd i Freya ddod i adnabod gwaith ystod amrywiol o artistiaid a gwneuthurwyr ffilm yn Ardal y Bae ac o ganlyniad y bydd yn cymhwyso'r ymchwil hon wrth gefnogi artistiaid a chynulleidfaoedd Chapter drwy ei rhaglen o ddigwyddiadau yn y dyfodol.

http://www.chapter.org

Nôl i'r cyfeiriadur ariannu

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees