Photograph: Micaela Adams

Lansiad Canmlwyddiant Dylan Thomas yn Efrog Newydd

Ym mis Chwefror 2014 cynhaliwyd dathliadau canmlwyddiant Dylan Thomas yn Efrog Newydd a threfnwyd digwyddiadau gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru, Llywodraeth Cymru a'r Cyngor Prydeinig.

Cynhaliodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru ddigwyddiad yng nghaffi Nuyorican Poets Cafe lle’r aeth Kevin Powell a Cerys Matthews â'r gynulleidfa ar daith drwy waith Dylan Thomas yng nghwmni cerddorion o Gymru, Patrick Rimes a Gwenan Gibbard, ynghyd â llu o feirdd a cherddorion sydd wedi'u sefydlu yn Efrog Newydd. Roedd y digwyddiad hefyd yn lansio Gwobr Dylan Thomas 2014,sef gwobr ar gyfer awduron cyhoeddedig dan 30 oed.

Darllenwch y datganiad i'r wasg yn ei gyfanrwydd:Cerddoriaeth a barddoniaeth yn croesi Môr yr Iwerydd wrth i'r genedl baratoi i gyflwyno talent cenedl fach i America.

25/02/2014

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees