Save Your Breath, SXSW 2014, photo Dan Dennison

SXSW 2014

Cefnogodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru chwech o artistiaid o Gymru i fynychu Cynhadledd Cerddoriaeth a'r Cyfryngau South by Southwest (SXSW) rhwng 7-16 Mawrth 2014, a oedd yn cynnig cyfuniad unigryw o gerddoriaeth wreiddiol, ffilmiau annibynnol a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg.

Ymhlith yr artistiaid a gafodd eu gwahodd i arddangos eu gwaith ac a gafodd gyllid gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru roedd Sweet Baboo, Gulp, Until the Ribbon Breaks, a Save Your Breath. Ymhlith yr artistiaid yn adran ffilm a cherdd y gynhadledd ac a gafodd gefnogaeth gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru, roedd Gruff Rhys a Dylan Goch a wnaeth lansio eu prosiect amlgyfrwng diweddaraf, American Interior.

Roedd Cate Le Bon a Mike Peters and the Alarm hefyd yn cynrychioli'r perfformwyr o Gymru yn SXSW 2014.

Mae SXSW yn meithrin twf creadigol a phroffesiynol fel ei gilydd, a dyma'r prif fan i ddarganfod artistiaid newydd gyda thros 18,200 o gynadleddwyr cerdd a thros 2,200 o fandiau o 55 gwlad yn perfformio ar dros 100 o lwyfannau. At ei gilydd mae SXSW yn cyflwyno cyfleoedd rhwydweithio heb eu hail, raglenni i adeiladau gyrfâu a thros 100 o lwyfannau i arddangos bandiau a mynychwyr y gynhadledd. Erbyn hyn mae SXSW yn dathlu ei ben-blwydd yn 28 oed.

Am wybodaeth bellach, ewch i: http://sxsw.com/

10/07/2014

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees