Folk Alliance International 2014, Kansas

Folk Alliance International 2014

Cafodd tri band o Gymru eu gwahodd i arddangos eu cerddoriaeth yng nghynhadledd Folk Alliance International yn Kansas City yn ystod 19-23 Chwefror 2014, diolch i gefnogaeth gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Ymunodd Gwenan Gibbard, y delynores wadd, â Calan, y band gwerin llawn egni a hwyl. Cafodd deuawd mam a merch, DnA eu gwahodd hefyd i berfformio yno ynghyd ag OlionByw.

Cynhaliodd y gynhadledd ddwy fil o berfformiadau dros bedwar diwrnod ac roedd yr artistiaid o Gymru yn rhan o gynrychiolaeth fwy o Brydain dan fantell Gorwelion - menter a gafodd ei dechrau yng Nghymru ar gyfer WOMEX 2013 gan gynrychioli Byd o Gerddoriaeth o’r DU ac Iwerddon.

Ers 1989, mae Folk Alliance International wedi bod yn bencadlys ar gyfer Cerddoriaeth a Dawns Werin. Mae gan y Gynghrair dros 2,800 o aelodau dros y byd ac mae ei chynhadledd flynyddol yn un o'r pum cynhadledd gerddorol fwyaf yng Ngogledd America. Mae'r Gynghrair yn parhau i dyfu ac aeddfedu ac mae'n darparu ystod unigryw o wasanaethau aelodau i'n cymuned werin.

Bu Calan, yn llwyddiannus iawn, a llwyddodd i ddenu asiant o'r UD, Robyn Boyd o gynhyrchiadau Wooden Ship. Mae hwn yn gam allweddol yn natblygiad y band er mwyn ehangu eu cynulleidfa yn rhyngwladol. Gwnaethant hefyd lwyddo i drefnu perfformiadau mewn nifer o wyliau yn yr UDA a Chanada a chawsant gynnig amrywiaeth o gyfleoedd hyrwyddo, yn ogystal â thaith o amgylch yr UDA yn 2015.

I gael mwy o wybodaeth am Folk Alliance International, ewch i: http://www.folkalliance.org/

18/02/2014

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees