Anna Lewis

Cymru yn SOFA Efrog Newydd 2012

Artistiaid blaengar mewn Crefft a Chelfyddyd Gymhwysol, Eleri Mills a Walter Keeler yn arddangos eu gwaith drwy Ganolfan Grefft Rhuthun yn SOFA Efrog Newydd 2012.

"Bob amser yn herio rhagdybiaethau confensiynol am gelfyddyd a dylunio, mae SOFA Efrog Newydd yn cyflwyno campweithiau o bob cwr o'r byd sy'n ysgogi'r meddwl."
www.sofaexpo.com

Agorodd 15fed arddangosfa Cerfluniau a Chelfyddyd Ymarferol (SOFA Efrog Newydd) ar ddydd Gwener 20 Ebrill 2012.

Canolfan Grefft Ruthun yn SOFA Efrog Newydd 2012, Ystafell #113

Yr Orielau yng Nghanolfan Grefft Rhuthun yw'r prif ofod yng Nghymru ar gyfer cynhyrchu arddangosfeydd monograff ac arolwg gan yr artistiaid celfyddyd cymhwysol cyfoes gorau o Gymru a thu hwnt. Mae presenoldeb Canolfan Grefft Rhuthun mewn digwyddiadau, fel SOFA Collect, 11-14 Mai 2012, yn gyfle i arddangos y gwaith hwn ar lwyfan rhyngwladol. Dyma oedd eu harddangosfa gyntaf yn SOFA Efrog Newydd, ond mae'n dilyn cyflwyniadau llwyddiannus yn SOFA Chicago rhwng 2003 a 2006.

Cyflwynai Ganolfan Grefft Rhuthun waith Eleri Mills sy'n gweithio gyda thecstilau, ac a gymerodd ran mewn cyfnod preswyl rhwng Chwefror-Ebrill 2012 fel Artist Gwadd ym Mhrifysgol Columbia, Efrog Newydd, fel rhan o'i rôl fel Llysgennad Cymru Greadigol.

Arddangoswyd gwaith Walter Keeler hefyd. Mae e'n gweithio gyda cerameg, ac fe gynhaliodd daith mis cyfan o amgylch yr UDA ym mis Mawrth 2012 gyda darlithoedd ac arddangosiadau gan gyrraedd yr uchafbwynt yng nghynhadledd Cyngor Cenedlaethol Addysg i Gelfyddyd Cerameg yn Seattle.

Parhodd Canolfan Grefft Rhuthun i ddatblygu ac ehangu eu cynulleidfa ryngwladol o gasglwyr sydd ar gynnydd, meithrin cyfleoedd i wneuthurwyr arddangos gydag orielau rhyngwladol eraill a chyflwyno'r gorau o Gelfyddyd Gymhwysol gyfoes o Gymru.

Datblygu cyfleoedd Cymru yn yr UDA

Roedd y cynrychiolwyr o Gymru yn mynychu SOFA Efrog Newydd 2012 yn cynnwys cynrychiolwyr o dair oriel allweddol sy'n arddangos ac yn meithrin Crefft a Chelfyddyd Gymhwysol yng Nghymru: Oriel Mission, Oriel Myrddin ac Oriel Mostyn. Fe gynhyrchodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru ganllaw trosolwg newydd er mwyn ategu gweithgarwch rhwydweithio'r cynrychiolwyr, sef Crefft yng Nghymru.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am Grefft yng Nghymru.

Cadwch mewn cysylltiad ar y tudalennau canlynol a grëwyd ac a reolir gan Oriel Myrddin:

Blog: sofacymru.wordpress.com

Facebook: www.facebook.com/SOFACymru

Flickr: www.flickr.com/photos/sofacymru

Twitter: @SOFACymru

20/04/2012

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees