International Ceramics Festival/Gwyl Rhyngwladol Ceramig

Clay Studio

Preswyl yn y Clay Studio, Philadelphia

Mewn partneriaeth gyda'r Clay Studio, mae’n bleser gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gynnig preswyl i artist ceramig sy’n gweithio yng Nghymru, i ymweld a'r Clay Studio yn Philadelphia am gyfnod o wyth wythnos.

Sefydliad celfyddydol addysgol nad yw’n gwneud elw yw'r Clay Studio; mae wedi ymrwymo i hyrwyddo a datblygu’r celfyddydau ceramig a gwaith artistiaid newydd mewn clai. Mae the Clay Studio yn cefnogi’r celfyddydau ceramig trwy gyfrwng preswyliadau i artistiaid, oriel, gofod stiwdio a rhaglen addysgol ac allanol. Mae rhaglenni'r Clay Studio yn adlewyrchu cymeriad deublyg y sefydliad: fel sefydliad cymunedol sy’n ymwneud â bywyd y ddinas a’r rhanbarth ac fel canolbwynt cenedlaethol a rhyngwladol i’r celfyddydau ceramig.

Y Rhaglen Breswyl

Fel rhan o’i gwaith mae'r Clay Studio yn trefnu rhaglen o breswyliadau rhyngwladol ac mae ganddi gyfleusterau penodol ar gyfer artistiaid sy’n ymweld a’r stiwdio. Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a'r Clay Studio yn rhagweld y bydd artistiaid sefydlog ag artistiaid datblygiadol manteisio ar gyfleusterau'r Clay Studio, fel cymorth i ddatblygu eu harfer artistig, yn ogystal â chael budd o’r cyfle i ddod i adnabod y rhwydwaith llewyrchus o gefnogaeth ceramig sy’n cael ei gynnig gan y Clay Studio.

Disgwylir i bob artist sy’n derbyn preswyl yn y Clay Studio adael un darn o waith ar gyfer casgliad parhaol y stiwdio; hefyd, gofynnir i artistiaid gyflwyno noson o ddarlith sleidiau i gymuned y Clay Studio ac i fynd allan gyda’r rhaglen allanol ‘Claymobile’ a/neu gynnig arddangosiad yn nosbarthiadau’r stiwdio.

Gallai gwaith sy’n cael ei greu yn ystod preswyliad fod ar gael i’w gynnwys yn arddangosfa flynyddol gwaith artistiaid preswyl y stwidio. Am wybodaeth pellach ynglyn a'r Clay Studio, ewch i: www.theclaystudio.org

Catrin Howell oedd yr artist cyntaf i gymeryd y preswyl hon yn 2007 a David Cushway oedd yr ail yn 2008. Cafodd Anne Gibbs ei dewis yn 2009 ag Anna Noel ydy'r artist mwyaf diweddar i gymeryd y perswyl yn 2010.

Am wybodaeth pellach ynglyn a preswyliadau gorffennol, dilynwch y linciau isod os gwelwch yn dda:

Anne Gibbs at the Clay Studio

David Cushway yn y Clay Studio, 2008

Catrin Howell yn y Clay Studio, 2007


Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees