CINARS 2014 Opening

CINARS 2014

Rhoddodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gefnogaeth i 7 sefydliad celfyddydol wrth iddynt deithio i Montréal, Québec ar 17 -22 Tachwedd 2014 ar gyfer CINARS 2014.

Biennale rhyngwladol ar gyfer y celfyddydau perfformio yw CINARS sy'n ceisio annog creadigaethau diwylliannol newydd, hyrwyddo trafodaethau masnachol rhwng sefydliadau sy'n arbenigo mewn cynhyrchu a chyflwyno sioeau, a sefydlu Montréal fel man cyfarfod byd-eang ar gyfer y celfyddydau perfformio.

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru ers blynyddoedd wedi bod yn cefnogi rhai cwmnïau cynhyrchu a lleoliadau i fynychu'r ŵyl arddangos a marchnata sy'n para wythnos, ond dyma'r tro cyntaf iddynt gynnal stondin fasnach yn y digwyddiad.

Aeth 1,500 o gynadleddwyr o 40 gwlad i unfed ŵyl ar bymtheg CINARS, sy'n cael ei chynnal bob dwy flynedd, ac roedd gan y ffair fasnach 349 o arddangoswyr. Galluogodd yr elfen arddangos i 608 o artistiaid i berfformio yn y rhaglen swyddogol ac yn OFF-CINARS.

Rhoddodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gymorth i NoFit State Circus, Chapter, Canolfan Celfyddydau Taliesin, Canolfan Mileniwm Cymru, Fieldwork, National Theatre Wales, a Galeri i fynychu'r digwyddiad. Cawsant y cyfle i rwydweithio â phobl broffesiynol eraill o faes y celfyddydau ledled y byd, gan drafod cyfnewidiadau artistig rhyngwladol, teithiau rhyngwladol a rhaglen ryngwladol eu lleoliadau.

Bydd y CINARS nesaf yn cael ei chynnal ym Montréal ar 14-19 Tachwedd 2016.

Am ragor o wybodaeth am CINARS ewch i: http://www.cinars.org/en/cinars/around-the-world/programmation.html

24/11/2014

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees