Catherine Lewis

Preswyl Meduse

Preswyl Meduse yn Ninas Quebec

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Méduse wedi cydweithredu ar gyfres o breswyliadau i ymarferwyr o Gymru.

Cydweithfa yw Méduse sy’n dod â deg o gyrff sy’n ymwneud â bywyd diwylliannol a chymunedol Dinas Québec at ei gilydd o dan yr un to. Mae’r cyrff yn rhychwantu trawstoriad eang o ymarfer artistig a diwylliannol sy’n cynnwys celf sain ac electronig ac engrafu ac argraff, ffilm a fideo arbrofol, gwaith coed, metel a ffotograffiaeth.

Yr artist tecstiliau Catherine Lewis fu ar y preswyliad cyntaf, gan dreulio’r cyfnod o ddechrau Ionawr hyd ddiwedd Mawrth 2003 yn ymarfer ei chrefft a datblygu corff newydd o waith.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad Catherine am ei phreswyl

Gwahoddwyd yr artist gweledol Sian Lille i ymgymryd â’r ail breswyliad rhwng Ionawr a Mawrth 2005. Yn ystod ei phreswyliad bu Sian dan ofal y ganolfan argraffu Engramme a datblygodd waith newydd a edrychai ar eflennau o fapio, teithio, utopia a dinasoedd a ddychmygwyd.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad Sian am ei phreswyl

Ymgymrodd Jennie Savage, artist gweledol ac awdur annibynnol y trydydd preswyliad rhwng Ionawr a Mawrth 2006. Yn gweithio yn Avatar, cymdeithas sydd a'r pwrpas i ymchwilio, creu drwy darlledu a chelf electronig, datblygodd Jennie brosesau newydd i recordio'i gwaith i lefel newydd. Bydd ei gwaith gyda'r teitl 'Out in the World: An Exploration of the View' yn cael ei ddarlledu yn Chapter ar 29ain a 30ain o Fedi 2006.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad Jennie am ei phreswyl

Artist Sue Corr o Fetws-y-coed cafodd ei dewis fel artist preswyl Méduse 2008. Mae Sue Corr yn arbenigo ym maes Paentio, Printio a Ffotograffiaeth ac mae wedi treulio'r ddwy flynedd ddiwethaf fel Cadeirydd a Chyd Sylfaenydd prosiect arloesol 'Helfa Gelf' a gynhaliwyd yng Nghonwy, gogledd Cymru. Mae Sue wedi arddangos ei gwaith ledled y DU ac mae wedi cymryd rhan yn Arddangosfa Gwobr Printio RSBA 2006 yn Birmingham. Bellach, mae ganddi ei stiwdio ei hun ym Metws y Coed, ac mae'n bwriadu defnyddio'i hamser yn Québec i gynhyrchu arddangosfa newydd o'i gwaith a chydweithio â phrintwyr eraill.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad Sue am ei phreswyl

Cafodd Eddie Ladd, perfformwraig theatr corfforol, ei dewis ar gyfer preswyl Meduse yn 2009. Mi fydd rhagor o wybodaeth ynglun a profiadau Eddie ar gael yn fuan ar wefan Celfyddydau Rhynglwadol Cymru.

Am wybodaeth pellach, ewch i:
g: http://www.meduse.org

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees