NoFit State Circus - Immortal

NoFit State Circus

NoFit State Circus yn Arddangos yn Quebec

Aeth syrcas arobryn ac uchel ei bri NoFit State â tabú i Ogledd America am y tro cyntaf ym mis Gorffennaf 2010.

Yn dod o Gymru, NoFit State Circus yw’r prif gwmni syrcas cyfoes ym Mhrydain a llwyddodd eu cynhyrchiad diwethaf, Immortal, i sicrhau statws cwlt ar y gylchdaith syrcas Ewropeaidd gan ennill gwobrau pwysig mewn sawl gŵyl ryngwladol.

Eisoes wedi’i gweld gan dros 125,000 o bobl ar draws Ewrop, mae tabú yn dwyn at ei gilydd theatr, dawns, cerddoriaeth fyw a syrcas i greu cynhyrchiad promenâd llawen lle mae popeth yn digwydd uwchben, ymhlith ac o gwmpas y gynulleidfa.

"Mae tabú yn gofyn y cwestiwn: pam mae bodau dynol yn dewis yr ochr dywyll? Ynteu ai’r ochr dywyll sy’n ein dewis ni? Siwrnai newydd yw tabu sy’n edrych o’r newydd ar ochr dywyll bodolaeth. Nid sioe ffrîciaid yw hi, ac nid voyeuriaeth yw hi. Dyma’r meinwe y’n gwneir ohoni ac na allwn, fel angau ei hun, ei dirnad yn llawn, heb sôn am ei egluro."

Ariennir ymweliad NoFit State â Gŵyl Syrcas ryngwladol gyntaf Montreal a chartref Cirque Eloise a Cirque du Soleil gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r British Council.

"Cynhyrchiad promenâd newydd sy’n andros o ddifyr."
- The Times, DU

"Cirque Du Soleil heb y Disney a’r diheintydd...dyma ddyfodol y Syrcas yng ngwledydd Prydain."
- The Guardian

Menter anturus oedd hon gan Nofit State Circus oedd yn ganlyniad i waith caled a phenderfyniad wrth feithrin cysylltiadau rhyngwladol. Ar ôl braenaru’r tir dros sawl blwyddyn, gan gynnwys ymuno â dirprwyaeth Cymru i CINARS yn Montreal ddwy flynedd yn ôl, gwych o beth yw bod y cwmni wedi codi proffil Cymru gan ddatblygu cyfleoedd marchnad mewn cyd-destun newydd yng Ngogledd America.

Am wybodaeth pellach, ewch i:
g: http://www.tohu.ca/data/Nouvelles/Fichiers/fr/196_MONTRÉAL_COMPLÈTEMENT_CIRQUE_FR.pdf
g: http://www.nofitstate.org/
g: http://www.montrealcompletementcirque.com/

Gorffennaf 2010

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees