Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Newyddion

Mae'r tudalen yma yn cynnwys y newyddion diweddaraf dros y misoedd diwethaf. Dewisiwch o'r rhestr isod.

A oes newyddion gennych chi yr hoffech ei gynnwys yn y rhestr hon? Rhowch wybod i ni amdano trwy’n e-bostio ni (gwybodaeth@wai.org.uk) gyda’r wybodaeth ganlynol: Enw, Lleoliad, Disgrifiad a manylion cyswllt.

Dylid nodi fod pob stori newyddion sy’n cael ei gyflwyno yn mynd trwy'r broses o gymeradwyo a gall cael ei olygu cyn ymddangos ar y wefan, a dim ond y rheini a ystyrir yn addas gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru fydd yn cael eu cynnwys.

RSS
Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17|18|19
Carwyn Evans, The Suitcase Project

Ymweliad Marchnad Allforio i Tsieina a Hong Kong

09/11/2018

Ymweliad Marchnad Allforio i Tsieina a Hong Kong Rydym bellach yn recriwtio ar gyfer ein hymweliad marchnad allforio i Shanghai a Hong Kong, 2-8 Mawrth 2019.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Goruchwylio Arbennig 2019

07/11/2018

Goruchwylio Arbennig 2019 – ceisiadau ar agor Cyfle Datblygu Rhyngwladol i Artistiaid a Churaduron Ydych chi’n frwd dros y celfyddydau gweledol?

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Ymchwiliad byr i oblygiadau Brexit ar gyfer meysydd o dan gylch gorchwyl y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

15/10/2018

Ymchwiliad byr i oblygiadau Brexit ar gyfer meysydd o dan gylch gorchwyl y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Bwrsariaethau IETM

26/07/2018

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn cynnig cymorth ar gyfer sefydliadau celfyddydol, cwmnïau cynhyrchu ac ymarferwyr unigol a leolir yng Nghymru sy'n gweithio yng nghyd-destun y celfyddydau perfformio i fynychu Is-gyfarfod IETM yn Llandudno (13 – 16 Medi 2018) ac un cyfarfod IETM arall yn 2018 neu 2019.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Tanzmesse 2018

14/06/2018

Rydym yn cynnig tair bwrsariaeth i ymarferwyr neu gynhyrchwyr dawns unigol yng Nghymru, sydd ar gamau cynnar o ran datblygu gwaith rhyngwladol, fynd i Tanzmesse 2018.

Meet Fred - Tom Beardshaw

Meet Fred yn Tsieina

24/05/2018

Meet Fred gan Hijinx yn Shanghai yn agor drysau i bartneriaeth newydd rhwng AC Orange o Tsieina a Chyngor Celfyddydau Cymru

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Sefydliad PRS a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru’n cyd-dynnu i greu cyfleoedd ariannu rhyngwladol newydd i gerddorion Cymreig

26/04/2018

Sefydliad PRS a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru’n cyd-dynnu i greu cyfleoedd ariannu rhyngwladol newydd i gerddorion Cymreig

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Cymru yn Ffair Lyfrau Llundain 2018

10/04/2018

Bydd ffocws arbennig ar Gymru yn Ffair Lyfrau Llundain 2018, un o'r ffeiriau byd-eang mwyaf ym myd cyhoeddi, am y tro cyntaf ers degawd.

Carwyn Evans, The Suitcase Project

Blwyddyn Newydd Tsieineaidd y Ci yn ddechrau cyfnod newydd i Gymru - cydweithio diwylliannol â Tsieina

08/03/2018

Cyhoeddiadau pellach am gyd-gynhyrchu a chydweithio diwylliannol rhwng Cymru a Tsieina

Carwyn Evans, The Suitcase Project

狗年春节标志着威尔士-中国文化合作新纪元

08/03/2018

威尔士与中国联合及文化合作的最新公告

Page 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17|18|19

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees