Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Cyhoeddi mai Cymru yw partner cenedlaethol Ffair Werin Lloegr 2018

Cyhoeddi mai Cymru yw partner cenedlaethol Ffair Werin Lloegr 2018

Cyhoeddwyd heddiw mai Cymru yw partner cenedlaethol Ffair Werin Lloegr 2018. Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, bydd 2018 yn canolbwyntio ar gerddoriaeth o Gymru yn Ffair Werin Lloegr (Efex), sy'n ddigwyddiad arddangos yn Lloegr i gerddoriaeth acwstig, gwreiddiau a gwerin o Loegr. Atynna gynadleddwyr o'r diwydiant o bedwar ban Prydain a thramor. Digwydd yn Home, Manceinion sy'n lleoliad celfyddydol ac mewn nifer o leoliadau gerllaw gyda Gŵyl Werin Manceinion.

Meddai Eluned Haf, Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yng Nghyngor Celfyddydau Cymru:
"Dwi wrth fy modd y bydd Cymru yn bartner cenedlaethol i Ffair Werin Lloegr y flwyddyn nesaf. Hoffwn i longyfarch llwyddiant y digwyddiad dros y pum mlynedd diwethaf. Mae'n gyfle gwych i artistiaid o Gymru dyfu eu gyrfa yn y byd ac mewn marchnad allweddol sydd ar ein stepen drws. Medrwn ni hefyd ddatblygu rhwydwaith sy'n pontio'r ffin gyda gwyliau, cyflwynwyr a cherddorion o Loegr. Mae Efex wedi tyfu i fod yn ddigwyddiad o bwys yn y diwydiant sy'n cefnogi'r gwaith a wnawn ni drwy frand Cerdd Cymru mewn partneriaeth gyda trac a Theatr Mwldan. Mae'n gyfle ardderchog i artistiaid o Gymru dyfu eu gyrfa ryngwladol."

Prif nod y digwyddiad yw helpu artistiaid o Loegr ennill cyfleoedd i berfformio'n fyw ar draws y byd ond bob blwyddyn mae hefyd gyfle i wlad arall fod yn bartner. Ymhlith y partneriaid cenedlaethol blaenorol oedd Ynys y Tywysog Edwart (2017), Fflandrys (2016) a Denmarc (2015). Casgliad arolwg annibynnol o'r digwyddiad gan yr hwb oedd bod Efex yn cynhyrchu dros £2 miliwn o wariant ar archebiadau i artistiaid gan gynadleddwyr ymhob un o'r digwyddiadau.

Gwahoddir yn awr drwy alwad agored gyflwyniadau gan artistiaid o Gymru sy'n gweithio ym maes cerddoriaeth draddodiadol, acwstig a gwerin i ymgeisio am y cyfle i ddangos eu doniau (pedwar lle sydd ar gael i Gymru) yn Efex 2018 sy'n digwydd 18-21 Hydref 2018. Ymddengys yr artistiaid llwyddiannus yng Ngŵyl Werin Manceinion (sef wyneb cyhoeddus Efex) gerbron 180 o raglennwyr gwyliau a lleoliadau, y cyhoedd, asiantiaid, aelodau o'r cyfryngau a'r wasg a phenderfynwyr yn y diwydiant o Brydain a thramor.

Mae Efex yn gyfle i weld deugain o artistiaid ar draws tri diwrnod sy'n wledd i'r cynadleddwyr gyda digwyddiadau rhwydweithio, ffair fasnach, cyfleoedd arddangos talent i labeli a sawl derbynwest.

Dyddiad cau i ymgeisio: 30 Tachwedd 2017

Am fanylion y broses gyflwyno ewch i wefan: http://www.wai.org.uk/7355

Ariennir Ffair Werin Lloegr gan Gyngor Celfyddydau Lloegr, EFDSS a So It Is Cyf a chynhyrchir yr ŵyl gan Reolaeth ac Asiantaeth Playpen. Cyflwynir Cymru yn bartner cenedlaethol mewn partneriaeth rhwng Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru, trac a Theatr Mwldan dan frand Cerdd Cymru a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Cymru yn EFEx | Wales at EFEx gan Celfyddydau Cymru | Arts Wales ar Vimeo.

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees