Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Cymru yn An Oriant 2017 - Dathliad o Ddiwylliant Cymru yng Ngŵyl Fwyaf Ffrainc

Cymru yn An Oriant 2017 - Dathliad o Ddiwylliant Cymru yng Ngŵyl Fwyaf Ffrainc

Bob blwyddyn, daw rhyw 700,000 o bobl i'r Oriant sydd ar yr arfordir i fwynhau'r gerddoriaeth orau, y dawnsio bywiocaf a'r celfyddydau perfformio difyrraf o'r gwledydd Celtaidd - Cymru, Iwerddon, Yr Alban, Llydaw, Galisia, Asturias, Cernyw ac Ynys Manaw. Enillodd yr ŵyl wobr Ffrainc am yr Ŵyl Drefol Orau am y tair blynedd diwethaf.

Caiff cynulleidfaoedd weld perfformwyr o Gymru ymhob un o brif leoliadau'r ŵyl. Ond y prif ffocws fydd Pafiliwn Cymru ar y cei (Quai des Pays Celtes). Gall ymwelwyr â'r Pafiliwn flasu'r gorau o gerddoriaeth Cymru, o fwyd a llyn ein gwlad a chael gwybodaeth Croeso Cymru i dwristiaid posibl. Ariennir Pafiliwn Cymru gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a chaiff ei ddarparu gan Gyfryngau a Grŵp Digwyddiadau Orchard.

Eleni cynnwys prif raglen yr ŵyl y grŵp sy'n cyfuno gwerin a jas, Burum, a berfformia ddehongliadau jas o alawon gwerin Cymru. Bydd y ffliwtydd o fri o Lydaw, Jean-Michel Veillon, yn ymuno â nhw. Cariad at y gân a’r alaw sydd wrth galon y triawd Alaw sydd yn perfformio ar gitâr, ffidl ac acordiwn. Sioned Webb ac Arfon Gwilym yw dau o'r cerddorion gorau ar y delyn deires a chanu gwerin, gan arbenigo mewn Cerdd Dant a Chanu Plygain. Caiff cynulleidfaoedd hefyd gorau meibion megis Orffiws Abertyleri a Chôr Meibion y Cwm. Ymhlith y perfformwyr eraill bydd y band gwerin a roc NoGood Boyo, y deuawd ffidl a gitâr Olion Byw, y band Indi-gwerin Ofelia, y triawd llinynnol Vrï, a'r triawd angerddol Elfen.

Arddangosir celfyddydau gweledol Cymru hefyd mewn arddangosfa gelf Ewropeaidd-Geltaidd gyda lluniau gwych Karen Pearce o'r mynyddoedd a'r arfordir yn y Gorllewin a'r Canolbarth.

Meddai Antwn Owen-Hicks, Cynrychiolydd Cymru yn yr ŵyl a Rheolwr Prosiect y Pafiliwn:

"Eto eleni mae gwledd gyffrous o artistiaid a pherfformwyr talentog ac amrywiol o Gymru. Mae Gŵyl An Oriant yn llwyfan rhyngwladol arwyddocaol i arddangos ein traddodiadau diwylliannol gerbron miloedd o bobl, nid yn unig yn yr ŵyl ei hun ond ar draws Llydaw, Ffrainc a'r byd ar deledu Ffrainc a sianel YouTube yr ŵyl."

Mae'r ŵyl yn meddiannu pob twll a chornel o'r ddinas am ddeg diwrnod. Mae awyrgylch bywiog a hollol nodweddiadol yno gyda phebyll crand a lleoliadau ar bwys y môr a pherfformiadau stryd. At ei gilydd mae rhyw 200 o ddigwyddiadau a sioeau gyda 5,000 o berfformwyr yno. Bob blwyddyn mae'r ŵyl yn rhoi sylw arbennig i un wlad ac eleni yr Alban yw honno. Ond yn 2018 Cymru a gaiff yr anrhydedd.

-DIWEDD-

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Iwan Llwyd

iwan.llwyd@celf.cymru

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees