Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Cynorthwyo Cerddorion Prydain

Cynorthwyo Cerddorion Prydain

Mae Cynorthwyo Cerddorion Prydain sy’n elusen annibynnol o bwys wedi cyhoeddi’n ddiweddar ddwy fenter fawr i greu diwydiant cerddoriaeth sy’n deg, cynhwysol a chyfartal.

· Partneriaeth gyda Menywod mewn Cerddoriaeth, sefydliad byd-eang di elw i gefnogi a grymuso menywod yn ein diwydiant

· Cymrodoriaeth newydd i hyrwyddwyr i herio anghydbwysedd rhyweddol ym maes jas Prydain

Menywod mewn Cerddoriaeth, Prydain a Menywod mewn Cerddoriaeth, Gogledd Iwerddon

Lansiwyd y bartneriaeth arloesol (a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf ym MIDEM) sef canghennau Ewropeaidd cyntaf y mudiad. Bydd yn gymorth pellach i hyrwyddo cyfartaledd rhyweddol yn y diwydiant yn sgil y gwaith uchel ei broffil a ddigwyddodd yn ddiweddar gyda Chronfa’r Cenhedloedd Unedig i Fenywod, sef yr ymgyrch HeForShe. Hoffem ichi chwarae rhan hefyd.

Cysylltwn â chi’n fuan i gydweithio â chi i sicrhau’r effaith fwyaf i’r canghennau newydd hyn. Dim ond gyda’n gilydd y gallwn newid pethau mewn gwirionedd.

Cewch wybod rhagor am y canghennau yma.

Cymrodoriaeth Hyrwyddwyr Jas

Mae’n rhaglen beilot newydd mewn partneriaeth gyda’r cyfansoddwr, addysgwr a chynhyrchydd recordiau o fri ym maes jas, Issie Barratt.

Datblygwyd y gymrodoriaeth a ariennir yn llawn o’r angen i greu cydbwysedd rhyweddol ym maes jas Prydain a darparu fframwaith i’r ymarfer gorau wrth hyfforddi hyrwyddwyr. Cefnogir y rhaglen gan arweinwyr y diwydiant.

Darllenwch ragor am y rhaglen yma.

23/06/2017

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees