Grand National Theatre Beijing Photo - Reuters

CHINA NOW

CHINA NOW

Heddiw lansia The British Council lwyfan ar-lein newydd, China Now, ym Mhrydain.

Dyma wasanaeth seiliedig ar aelodaeth i sefydliadau celfyddydol ac artistiaid Prydain sydd â diddordeb mewn gweithio yn Nhsieina neu Hong Cong. Mae’n cynnig storïau, digwyddiadau, newyddion, cyfleoedd ac ymchwil.

Mae’r storïau’n canolbwyntio ar wyliau cerddorol, y dirwedd ddigidol, teithio ar raddfa fach a chanolig ac amgueddfeydd. Ychwanegir storïau newydd bob mis a diwedderir y newyddion yn rheolaidd.

Yn yr ymchwil mae mewnwelediadau i segmentu cynulleidfaol, digidol, lleoedd gwneuthurwyr a dadansoddiadau o sgiliau proffesiynol i amgueddfeydd a sectorau celfyddydau perfformio Tsieina.

Mae’n hwb hanfodol i ddeall economi gelfyddydol a chreadigol Tsieina a Hong Cong sy’n newid mor gyflym. Ei nod yw llunio strategaeth ac uchelgais rhyngwladol a chreu cysylltiadau uniongyrchol rhwng proffesiynolion artistig Prydain a thramor.

I weld China Now, cliciwch yma.

13/06/2017

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees