Seagulls, VolcanoTheatre, Swansea 2015

CYMRU YNG NGHAEREDIN 2017

CYMRU YNG NGHAEREDIN 2017

Bydd wyth o gynyrchiadau yn arddangos safon uchel ac amrywiaeth talentCymru yng Ngŵyl Ymylol Caeredin eleni

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Prydeinig Cymru yn cyhoeddi heddiw yr wyth cynhyrchiad o Gymru fydd yn dangos rhywfaint o ddiwylliant Cymru yng Ngŵyl Ymylol Caeredin eleni.

Mae'r rhaglen yn cynnwys dwy sioe un dyn newydd, yn dangos agweddau gwahanol iawn ar fywyd cyfoes yng Nghymru; bydd Dirty Protest yn dychwelyd i'r ŵyl gyda Sugar Baby, comedi newydd gan Alan Harris am ddeliwr cyffuriau bach yng Nghaerdydd, tra bod (F.E.A.R.) gan Mr a Mrs Clark yn defnyddio atgofion plentyndod a ffilmiau gwybodaeth gyhoeddus i archwilio pa mor fregus mae iechyd meddylion dynion, ac i ofyn pa mor ddiogel - neu beidio - y mae'r byd am i ni deimlo.

Bydd tair drama arall yn cludo cynulleidfaoedd yn ôl i Brydain yr 20fed Ganrif; Seanmhair gan The Other Room, gwaith newydd arall, a ysgrifennwyd gan Hywel John, sef stori dreisgar, brydferth am ddau o blant sy'n cyfarfod ar hap yng Nghaeredin y 1950au. Mae The Revlon Girl gan Ganolfan Celfyddydau Pontardawe gan Neil Docking, gyda'i chast o ferched, yn adrodd stori wir am famau galarus Aberfan, yn y misoedd ar ôl i domen pwll glo gwympo yn 1966, gan ladd 116 o blant, yn canfod cysur yng nghwmni annhebygol cynrychiolydd gwerthu cwmni colur. Ac mae cynhyrchiad Flying Bridge Theatre o glasur Stephen MacDonald Not About Heroes yn edrych ar y cyfeillgarwch rhwng beirdd y Rhyfel Byd Cyntaf Siegfried Sassoon a Wilfred Owen, 100 mlynedd ar ôl iddynt gyfarfod.

Bydd y tri chynhyrchiad sy'n weddill hefyd yn ymddangos fel rhan o Arddangosiad y Cyngor Prydeinig 2017. Mae'r rhain yn cynnwys dwy sioe Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru sef Folk a Profundis, dau ddarn dawns byr gwahanol iawn - mae Folk yn farwnadol a bugeiliol, a Profundis yn llawn ffraethineb ac elfennau ôl-fodernaidd - sy'n dangos dawnswyr y cwmni ar eu gorau. Bydd Seagulls gan Volcano Theatre yn llwyfaniad a ailgrewyd yn ddramatig o The Seagulls gan Chekhov, wedi'i pherfformio yng nghorff eglwys adfeiliedig yn Leith, y bydd ei changell yn cael ei gorlifo ar gyfer y perfformiadau. Ac mae Caitlin gan Light, Ladd & Emberton yn ddarn dawns treisgar cynnil lle mae gwraig Dylan Thomas, Caitlin, yn camu allan o gysgod ei gŵr ond yna'n cael ei thynnu yn ôl i mewn iddo yn ddi-ildio. Arddangosfa ddwyflynyddol Caeredin y Cyngor Prydeinig yw'r cyfle mwyaf I gwmnïau theatr y DU gyflwyno eu gwaith i hyrwyddwyr rhyngwladol.

Meddai Nicholas Davies, Rheolwr Portfolio Cyngor Celfyddydau Cymru (Celfyddydau Perfformio): "Am y pedair mlynedd diwethaf, mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi dewis nifer o gwmnïau i berfformio yng Ngŵyl Ymylol Caeredin. Yn y gorffennol, mae cwmnïau o Gymru wedi cael llwyddiant ysgybol ac wedi creu argraff sylweddol ar beth yw gŵyl berfformio mwyaf y byd. Rydym yn arbennig o falch o’r dewis eleni, sydd unwaith eto’n dangos safon ac amrediad y gwaith a’r talent rydym yn cynhyrchu yma."

Meddai Nikki Morgan, Cyd-Bennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru: "Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn ceisio rhoi hwb i werth cyfnewid diwylliannol rhynglwadol i Gymru, trwy gynyddu’r cyfleoedd rhyngwladol i’n hartistiaid a chwmnïau celfyddydol I gydweithio ac allforio eu gwaith. Mae Gŵyl Ymylol Caeredin yn cynnig un o’r llwyfannau mwyaf arwyddocaol i’r celfyddydau perfformio ennill cydnabyddiaeth rhyngwladol am eu gwaith ac i greu mwy o gyfleoedd allforio a theithio. Trwy ein partneriaeth gyda British Council Cymru, y syniad yw i helpu’r cwmnïau Cymraeg dethol i gyflwyno eu gwaith yn yr Ŵyl Ymylol yn y ffordd orau posib – o dan yr amgylchiadau gorau – ac yn fwy pwysig, i wneud cysylltiad â hyrwyddwyr a rhaglennwyr rhyngwladol sy’n cymryd rhan yn y British Council Edinburgh Showcase."

Meddai Rebecca Gould, Pennaeth Celfyddydai British Council Cymru: "Rydym wrth ein boddau’n cydweithio â Chyngor Celfyddydau Cymru i roi cymorth i’r cwmnïau yma i gymryd rhan yng Ngŵyl Ymylol Caeredin. Yr Ŵyl yw’r cyfle mwyaf oll i gwmnïau celfyddydol y DU i gyflwyno eu gwaith i gynulleidfaoedd newydd ac i hyrwyddwyr rhyngwladol. Mae’r rhalen Cymru yng Nghaeredin yn cynnwys gaith sy’n cynrychioli’r gorau o theatr a dawns gyfoes, sy’n adlewyrchu ehangder ac amrywiaeth y celfyddydau yng Nghymru."

Mae manylion llawn am bob un o'r wyth cynhyrchiad - gan gynnwys gwybodaeth archebu - i'w gweld yma: http://www.wai.org.uk/7315?done=true&returnContentId=7315

07/06/2017

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees