RichardCox, Open Books, Untitled, 2016

Swydd Breswyl Diwydiannau Celfyddydol a Diwylliannol Tsieina-Cymru

Swydd Breswyl Diwydiannau Celfyddydol a Diwylliannol Tsieina-Cymru

Cyhoeddwyd cyfle am swydd breswyl gyda Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru yng Nghyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer gradd BA ‘Rhaglen Radd Ddeuol Tsieineaidd’, a'r rhaglen Ymchwil a gradd MA newydd ‘Diwylliant a Chreadigrwydd Byd-eang’. Cefnogir y cyfle gan Lywodraeth Cymru. Dyma ddatblygiad diweddaraf y Coleg Tsieineaidd yn Ysgol Ieithoedd Modern, Prifysgol Caerdydd.

Llofnodwyd Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ynghylch cydweithio ar faterion diwylliannol gan y Dirprwy Weinidog Tsieineaidd Ding Wei ac Ysgrifennydd Cabinet Economi ac Isadeiledd Cymru, Ken Skates AC ym Medi 2015. Llofnodwyd y ddogfen yn ystod ymweliad y Dirprwy Brif Weinidog Mrs Liu Yandong â Chymru. Mae’r Memorandwm yn helpu i greu marchnadoedd newydd ac annog sefydliadau diwylliannol a chwmnïau creadigol yn y ddwy wlad i gydweithio ar brosiectau newydd, cyfnewidiadau a chyd-gynyrchiadau. Ffurfiwyd ‘Grŵp Llywio Ymgysylltu Tsieina-Cymru' a grŵp rhanddeiliad diwylliannol ehangach er mwyn hwyluso’r berthynas rhwng y ddwy genedl.

Yn Chwefror 2017 dan arweiniad yr Ysgrifennydd Cabinet Ken Skates ac wedi ei gydlynu gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru mewn cysylltiad â'r Cyngor Prydeinig, fe aeth dirprwyaeth busnes a chelfyddydau o Gymru i Tsieina am y tro cyntaf, gan ymweld â Shanghai, Beijing a Hong Kong. Roedd y tîm yn cynnwys sefydliadau celfyddydau preifat a chyhoeddus o bob cwr o Gymru gan gynnwys Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Theatr Genedlaethol Cymru, Ensemble Cymru, Hijinx, Flying Viper Illustrations ac Open Books. O ganlyniad i'r ymweliad, cafwyd cyfleoedd anhygoel i gydweithio gydag ystod eang o’r sectorau celfyddydau diwylliannol ledled Tsieina.

Gwahoddwyd Dr Haili Ma, sy’n Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Tsieineaidd ac yn Ddeon y Coleg Tsieineaidd ym Mhrifysgol Caerdydd, i fod yn aelod o’r ‘Grŵp Llywio Ymgysylltu Tsieina-Cymru’. Bydd hi’n arwain ar y cynllun Swydd Breswyl ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru er mwyn cefnogi gwaith Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn Tsieina. Bydd Dr Ma yn cynnig gweledigaeth eang ar gyfer datblygu’r sectorau celfyddydau a busnes yn Tsieina a Chymru.

Bydd myfyrwyr o’r Coleg Tsieineaidd ym Mhrifysgol Caerdydd sy’n astudio ar gyfer y cyrsiau BA ‘Rhaglen Radd Ddeuol Tsieineaidd’ y radd MA ‘Diwylliant a Chreadigrwydd Byd-eang’ a myfyrwyr PhD yn helpu gyda’r gwaith o dyfu’r cyswllt busnes rhwng Cymru a Tsieina ym maes y celfyddydau. Mae'r swydd breswyl unigryw hon yn cynnig cyfle prin i fyfyrwyr i gyfuno eu haddysg gydag ymchwil a datblygiad gyrfa a byddant yn darparu cefnogaeth ymchwil a ieithyddol ar gyfer y celfyddydau, diwydiannau diwylliannol a’r economi greadigol. Rheolir y swydd breswyl gan Dr Haili Ma a Ms Eluned Haf, Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Dyma’r datblygiad diweddaraf ers i’r Coleg Tsieineaidd ym Mhrifysgol Caerdydd gael ei agor gan Liu Yandong yn 2015. Mae’r radd BA Tsieinëeg a'r radd MA ‘Diwylliant a Chreadigrwydd Byd-eang’ yn canolbwyntio ar economi ddiwylliannol a chreadigol yr 21ain ganrif, gan gynnig cyfleoedd ymchwil a chyflwyno’r drafodaeth ddiweddaraf am syniadau ym maes busnes a’r celfyddydau yn ogystal â chyfleoedd digymar ar gyfer rhwydweithio a gyrfaoedd.

25/05/2017

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees