CefynBurgessPerthyn

Perthyn gan Cefyn Burgess - 12.08.16 – 23.09.16

Perthyn gan Cefyn Burgess - 12.08.16 – 23.09.16

Pobl sy’n perthyn i’w gilydd mewn dwy wlad, yn rhannu’r un gwreiddiau, hanes a diwylliant, yn rhannu tir ag eraill, ond wedi ymdoddi a phlethu dros y cant a hanner o flynyddoedd diwethaf. Yr ymdeimlad hwn o Berthyn i hunaniaethau a rennir sy'n gwneud Patagonia yn lle mor arbennig.

Mae’r corff o waith hwn yn cynnwys delweddau o’r eiliadau arbennig y llwyddais i’w dal wrth ymweld â Phatagonia.

Swyn ac unigrwydd y capeli ar daith diwrnod mewn car gyda Luned Gonzalez. Croeso pobl y Mapuche i’w gweithdai gwehyddu a’r sgiliau crefft yn yr Escuela Municipal de Artesanias, ac arogl melys lanolin yn y ffatri wlân gyda Billy Hughes yn Nhrelew. Blasu Mate gyda Catrin am y tro cyntaf, a’r amser a dreuliais ar y fferm deuluol gydag Ivonne Owen. Ymweld â’r lanfa ym Madryn, a’r daith hir yn y car i Drefelin a mynyddoedd yr Andes gyda Nadine. Y Poplys a’r Helyg Wylofus yn cwympo ar y gorwel wrth groesi’r gwastatir ac ar lannau’r dyfrffyrdd. Te a chacen ddu, a choginio cyri i 40 o bobl gydag Ana Chia yn Nhy Te Plas y Coed. Yr arddangosfa hyfryd yn yr hen orsaf gyda Fabio, a’r cerfwaith ar y cerrig beddi llechen yn y Gaiman. Llunio a gwnïo map tapestri o’r dyffryn, a dysgu geiriau Sbaeneg yn y dosbarth gyda phlant Ysgol yr Hendre Trelew. Mae hyn oll wedi creu cwilt o brofiadau a delweddau cofiadwy.

Bydd yr arddangosfa yn cael ei agor yn swyddogol gan Dafydd Wigley, dydd Sul, 14.08.16 am 14:00, gyda sgwrs gan Cefyn i ddilyn am 15:00. Mynediad am ddim – croeso cynnes i bawb.

Mae’r arddangosfa/prosiect hwn yn ddiolchgar i Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Parc Pendine ac Arts & Business Cymru am y gefnogaeth.

Cliciwch yma am raglen yr arddangosfa

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Galeri, 01286 685222 | post@galericaernarfon.com

12.08.2016

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees