Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

The Gentle Good yn ennill Gwobr am Albwm Cymraeg y Flwyddyn.

The Gentle Good yn ennill Gwobr am Albwm Cymraeg y Flwyddyn.

11/08/2014

Enillodd the Gentle Good Wobr gyntaf erioed am Albwm Cymraeg y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol 2014 yn Sir Gâr. Cafodd albwm y Gentle Good, Y Bardd Anfarwol, ei ryddhau ar label Recordiau Bubblewrap a chafodd ei ddewis am y wobr newydd hon o restr fer o ddeg albwm blaenllaw gan banel o feirniaid o'r diwydiant.

Cafodd yr albwm ei ysbrydoli gan breswylfa chwe wythnos a chydweithio parhaus ag ardal Chengdu, Tsieina yn 2011 a gefnogwyd gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru, The British Council a Sefydliad Cymdeithas Hawliau Perfformio Cerddoriaeth. Roedd Gareth Bonello wedi'i ysbrydoli a'i annog i ganolbwyntio ar ysgrifennu cerddoriaeth newydd ac adeiladu perthynasau a chafodd ei ysbrydoli gan dreftadaeth werin y ddwy genedl i'w cyfuno'n un; arbrofi gydag offerynnau, graddfeydd a ffurfiau cerddorol newydd a oedd yn dod o'r ddau ddiwylliant. Aeth Gareth Bonello yn ôl i Dsieina yn 2012 i chwarae yng Ngŵyl Cariad Mawr Cerddorol Chengdu gan berfformio'n unigol yng Nghyngerdd y Ddinas Waharddedig ym Meijing.

Roedd Gareth Bonello wedi defnyddio'r albwm i adrodd hanes y bardd o linach frenhinol Tang, Li-Bai, y mae ei waith wedi'i gyfieithu'n eang ac sydd wedi cael bri dros y byd: "Mae cerddi Li-Bai yn cynnwys yr un elfennau â'r caneuon gwerinol lleddf yr wyf yn eu canu yn y Gymraeg. Maent yn gallu bod yn llym a llawn unigedd a thristwch ac yn llawn delweddau o fyd natur fel y sydd yn fy nghaneuon innau. Mae'n albwm sy'n cysylltu'r ddau gyfandir â chysyniad amlddiwylliannol."

Mae'r Bardd Anfarwol yn albwm cysyniadol Cymraeg a dechreuodd y syniad ddeugain mlynedd yn ôl gydag albwm Endaf Emlyn, Salem. Yn driw i'w wreiddiau, ysgrifennwyd yr albwm yn y Gymraeg yn unig gan gymryd ysbrydoliaeth o hen benillion ein traddodiad cerddorol.

Gan gydweithio â cherddorion ac artistiaid o fri, mae'r Gentle Good wedi arbrofi gyda cerddorion or Chengdu Associated Theatre, Cherddorfa Linynnol Mavron, Cerddorfa Tsieina o Brydain, Llion Robertson, Seb Goldfinch, Callum Duggan, Richard James, Lisa Jên Brown, Laura J Martin a Daniel Lazenby.

Meddai Gareth Bonello: "Rwy'n gobeithio fydd yr albwm yn cyfrannu'n sylweddol at gelfyddydau Cymru drwy ysbrydoli ein hartistiaid i edrych y tu hwnt i'r ffin ac ymgysylltu â diwylliannau ac artistiaid eraill o bedwar ban byd. Gobeithio fydd yn ysbrydoli pobl i fod yn ddewr ac ehangu'r ystod gerddorol sy'n cynyddu'n fwyfwy yn y Gymraeg."

Meddai un o drefnwyr Gwobr i Albwm Cymraeg y Flwyddyn, Guto Brychan: "Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein trafodaethau eleni. Mae'r rhestr fer gynhwysfawr yn dangos bod lle i'r wobr hon ac roedd dychymyg y beirniaid wedi'i danio gan nifer mawr o'r albymau. Mae'n anodd meddwl am unrhyw wobr arall a fyddai'n cynnwys albwm dwb ar yr un rhestr fer ag albwm cerdd dant!"

Dyma'r deg albwm a gyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer y Wobr gyntaf erioed am Albwm Cymraeg y Flwyddyn:

· Alaw – Melody

· Bromas – Byr Dymor (Rasp)

· Candelas

· DnA – Adnabod (Fflach:Tradd)

· Gildas – Sgwennu Stori (Sbrigyn Ymborth)

· Gwenan Gibbard – Cerdd Dannau (Sain)

· Llwybr Llaethog – Dub Cymraeg (Neud Nid Deud)

· Plu (Sbrigyn Ymborth)

· The Gentle Good – Y Bardd Anfarwol (Recordiau Bubblewrap)

· Yr Ods – Llithro (Copa)

Gwybodaeth bellach: https://www.eisteddfod.org.uk/cymraeg/2014/albwm-cymraeg-y-flwyddyn/

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees