Phoebe Davies - Johannesburg 2015

Man Gwybodaeth

Man Gwybodaeth Rhyngwladol

Gall cydweithio, perfformio ac adeiladu perthnasau creadigol ar draws ffiniau, fod yn brofiad ysbrydoledig i artistiaid. Gall y cyfle i ddarganfod marchnadoedd a chynulleidfaoedd newydd fod yn hanfodol yng ngyrfa artist. Sut bynnag, mae trefnu prosiectau diwylliannol cydwladol, a deall gofynion cyfreithiol treth rhyngwladol a rheolau fisau, yn gallu bod yn dasg cymhleth.

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn un o bedwar ‘man cyswllt’ Ewropeaidd ar gyfer gweithio’n rhyngwladol, ac rydym yn gallu darparu gwybodaeth a chyngor ar amrywiaeth o bynciau gwahanol.

Mae artistiaid sy’n dod i Gymru yn gallu clicio ar y linciau i’r dde i dderbyn atebion i gwestiynau cyffredin, megis: -

· Perfformiwr ydw i, sy'n dod i weithio i sefydliad yng Nghymru. Fydda'i angen fisa a tystysgrif nawdd?

· Artist celf gweledol ydw i, a hoffwn werthu gwaith yng Nghymru. Sut galla'i wneud yn siwr y byddwn i ond yn cael fy nhrethu ynwaith ar yr incwm yma?

· Lle galla'i ffeindio gwybodaeth ynglyn a'r sector celfyddydol, iaith a hanes Cymru?

Gall artistiaid sydd wedi’u lleoli yng Nghymru gysylltu gyda ni am gyngor ynglŷn a datblygu prosiect dramor, gweithio gydag ymarferwyr rhyngwladol, canfod rhwydweithiau rhyngwladol a dod o hyd i gymorth ariannol ar gyfer eu gwaith rhyngwladol.

Gellir cysylltu â ni ar +44 (0)2920 441320 neu info@wai.org.uk er mwyn trafod eich cwestiwn ymhellach.

Mae yna tair ‘man cyswllt’ arall sydd yn gallu cynghori a helpu gyda gwybodaeth am weithio yn Wlad Belg, Sbaen a’r Iseldiroedd. Ar eu wefannau nhw gellir lawrlwytho gwybodaeth defnyddiol am weithio fel artist ym mhob wlad , a gellir hefyd cysylltu gyda nhw gan ddefnyddio’r wybodaeth canlynol am gyngor pellach.

Gwlad Belg:
Kunstenloket (http://www.kunstenloket.be/en)
info@kunstenloket.be
+32 2 204 08 00

Sbaen:
Interarts (http://www.interarts.net/en/practics.php)
dkiulina@interarts.net
+34 934 877 022

Yr Iseldiroedd:
SICA (http://www.sica.nl/en/)
Y.Gieles@sica.nl
+31 (0)20 6164 225

Mae’r rhwydwaith o ‘mannau cyswllt’ wedi cefnogi gan yr Undeb Ewropeaidd trwy prosiect peilot, Practics. Mae’r prosiect a gychwynnwyd yn 2008 yn ystyried y rhwystrau i symudedd artistiaid trwy ymchwil, rhannu gwybodaeth a chreadigaeth pedwar ‘man cyswllt’. Am ragor o wybodaeth ac er mwyn gweld rhestr cyfan o partneriaid y prosiect, cliciwch ar y linciau i’r dde.


Practics/EU/Education and Culture

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees