Image by/Llun gan Tim Pugh

Celfyddydau Gweledol

Gan Jon Gower

Bu sector y celfyddydau gweledol yn arbennig o hyderus dros y degawdau diwethaf, gyda Chymru yn gartref i’r Wobr Artes Mundi ddwyflynyddol – un o wobrau celf mwyaf y byd – yn ogystal â threfnu arddangosfa yn y Venice Biennale, sydd wedi rhoi sylw i waith ystod o artistiaid, o Cerith Wyn Evans i’r cerddor John Cale. Mae gan Gymru gadwyn o ofodau celf ar draws y wlad, o’r gofodau ar gyfer celf gyfoes yn Oriel Mostyn ar ei newydd wedd yn Llanddudno, i ganolfannau’r canolbarth megis Oriel Davies yn Y Drenewydd, tra bod dinas fel Abertawe yn gartref i orielau megis y Mission Gallery ac Oriel Gelf Glynn Vivian. Mae Caerdydd yn ffodus gyda gofodau megis Chapter, Ffotogallery ym Mhenarth a g39, yr oriel fechan ond hynod ddylanwadol yn ardal caffis canol y ddinas.

Yn wir, mae’r wlad fel petai’n llawn o artistiaid, ond odid am fod Cymru yn wlad mor hardd ond hefyd gan fod ei haddysg gelf o’r radd flaenaf. Hefyd, mae yna sector bychan o orielau masnachol yn tyfu, a hyn yn atodiad i’r gofodau celf arferol. Hwyrach y carech archwilio bydoedd hynod Peter Finnemore, un o’r artistiaid mwyaf dychmygus sy’n gweithio yng Nghymru, neu gynnyrch cyson ddyfeisgar Bedwyr Williams. Mynnwch hefyd weld canfasau bywiog Sue Williams neu beintiadau o arlliw seicolegol Kevin Sinnott neu fyfyrdodau tirluniol Brendan Stuart Burns, heb anghofio gweithredoedd avant garde cysyniadol Andre Stitt, artist y mae ei waith yn ymchwilio i’r weithred o baentio fel perfformiad. Mae gan artistiaid ifanc megis Carwyn Evans, o orllewin amaethyddol Cymru, lawer i’w ddweud am le a chenedligrwydd ac mae’n dweud hynny yn drawiadol, tra bod gwaith yr artist David Nash, sy’n gweithio ym Mlaenau Ffestiniog, mewn coed – coed byw a choed wedi eu torri - yn draethawd parhaus am synnwyr a dimensiwn ac yn werth chwilio amdano.


Practics/EU/Education and CultureCymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees