Robert Carlyle - I Know You Know by/gan Justin Kerrigan

Y Cyfryngau

Gan Jon Gower

Bu bodolaeth cyrff megis S4C, y sianel deledu Gymraeg ac Asiantaeth Ffilm Cymru yn fendith fawr i’r diwydiant ffilm. Mae llwyddiannau diweddar yn cynnwys Third Star, Hattie Dalton a’r White African arobryn gan y cynhyrchydd Cymreig, Elizabeth Morgan Hemlock. Creodd cyfarwyddwyr megis Marc Evans gorff o waith atyniadol a dadlennol, gan amrywio o dystopia’r Cymoedd yn House of America, drwy’r tyner wefreiddiol Snowflake i’r ffilm hynod frawychus My Little Eye. Yn dilyn ei ffilm fasnachol lwyddiannus Human Traffic, rhoes y cyfarwyddwr o Gaerdydd, Justin Kerrigan i ni I Know You Know; hefyd, enillodd un o’r ffilmiau mwyaf ei chlod i fywyd yng nghefn gwlad Cymru, y ffilm fugeiliol, ôl-fodernaidd Sleep Furiously gan Gideon Koppel, wobr y Guardian First Film Award am ei phortread o fywyd mewn cymuned glos ffermio defaid.


Practics/EU/Education and CultureCymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees