Image by/Llun gan Roy Campbell-Moore

Dawns

Gan Jon Gower

Yn wir, mae Cymru yn hybu dawns yn ei amryfal ffurfiau. Mae ‘Dynion’, Abertawe yn gwmni o ddynion yn unig, oedd yn ddiweddar yn dathlu ei benblwydd yn ugain oed. Sefydlwyd Dynion yn ardaloedd economaidd ddifreintiedig y ddinas, ond yn ddiweddar fe arweiniodd hyn at sefydlu Dynion Pro, sef cwmni proffesiynol. Casnewydd yw canolfan Ballet Cymru, sy’n llwyfannu fersiynau byr ond poblogaidd o glasuron cydnabyddedig megis Giselle, yn ogystal â gweithiau newydd, megis Under Milk Wood a The Lady of the Lake, gweithiau a ysbrydolwyd gan destunau neu fythau Cymreig. Fodd bynnag, rhaglen ddiddorol iawn o ddawns gyfoes ryngwladol a gyflwynir ledled Gogledd Cymru gan Migrations.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, yn gartref i amrywiaeth o gwmnïau artistig, gan gynnwys Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, sy’n denu cynulleidfaoedd brwdfrydig ar draws y byd, boed yn Theatr Brycheiniog, Aberhonddu neu ar eu taith ddiweddar i’r Swisdir lle’r enillasant gryn glod. Gan gyfuno egni a deallusrwydd, mae’r cwmni hwn yn drysor cenedlaethol ac yn ddathliad o’r corff dynol a’i holl ddyheadau a’i fynegiannau.


Practics/EU/Education and Culture

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees