International Ceramics Festival/Gwyl Ceremig Rhyngwladol

Celfyddydau Cymhwysol

Gan Jon Gower

Yn y celfyddydau cymhwysol, mae Canolfan Grefft Rhuthun: Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol yn arddangos gwaith gwneuthurwyr y wlad yn rheolaidd ac mae wedi ennill gwerthfawrogiad rhyngwladol i’w gwaith trwy gyflwyno gwaith yn y Smithsonian Institution, yn Collect, y ffair gelf fyd-eang ac yn yr International Expositions of Sculptural Objects and Functional Art (SOFA) yn Chicago.

Mae gweithiau cerameg cain Lowri Davies wedi deillio o’r gwrthrychau bob dydd y byddai ei rhieni a’i theidiau a’i neiniau wedi eu defnyddio, neu o leiaf wedi eu trin, ond gyda’i hiwmor bywiog rhoes Lowri deimlad cyfoes syber i lestri te neu ddreselau Cymreig. Gan adleisio porslen Nantgarw ac Abertawe, mae ei llestri bwrdd tsieni esgyrn yn fyw gydag adar brodorol; profodd ei threftadaeth Gymreig yn gloddfa ddofn o ysbrydoliaeth iddi. Mae artistiaid eraill megis y gwehydd Cefyn Burgess yn tynnu ar ei gefndir diwylliannol am ysbrydoliaeth, gan wneud cwiltiau a allai ddarlunio capeli Cymreig neu adlewyrchu tirwedd a goleuni dyddiau ei blentyndod ym mhentref chwarelyddol Bethesda. Yn ei stiwdio yng Nghaerdydd, mae’r dylunydd tecstiliau Laura Thomas yn tynnu ar dirweddau dramatig ei Phenfro enedigol yn ogystal â bywiogrwydd cyfathrebu gweledol i briodi’r organig gyda’r graffig i greu unrhyw beth, o ddodrefn tŷ masnachol i gelf cyhoeddus, tra bod cwmnïau megis Melin Tregwynt yn gwneud cynnyrch megis dodrefn, dillad a chlustogau gan ddefnyddio traddodiadau Cymreig ochr yn ochr â dylunio blaengar a modern. Mae eu blancedi, yn arbennig, yn hynod hardd yn eu dyluniad ond hefyd yn ardderchog i ddelio ag oerfel gaeafau Cymru!


Practics/EU/Education and Culture

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees