National Eisteddfod of Wales / Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Iaith

Mae Cymru yn wlad ddwyieithog, gyda phoblogaeth o tua tair miliwn.

Mae gan Gymru ei hiaith ei hun, Cymraeg, iaith Geltaidd sy’n un o ieithoedd byw hynaf Ewrop heddiw. Er bod mwy nag 20% o’r boblogaeth yn siarad Cymraeg, Saesneg yw’r iaith amlycaf. Darlledir teledu yma yn y ddwy iaith ac mae yma gyfoeth o gyhoeddiadau, yn llyfrau, cylchgronau a phapurau newydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ddarganfod mwy am yr iaith Gymraeg trwy ymweld â’r safleodd canlynol:

http://www.bbc.co.uk/wales/history/sites/themes/language.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Welsh_language

Dysgu Cymraeg: www.bbc.co.uk/wales/learnwelsh/

Bu’r galw am lafur yng ngweithfeydd glo De Cymru yn y 19eg ganrif a’r 20fed ganrif yn gyfrifol am fewnfudiad o weithwyr o Loegr i’r ardal, a hynny yn ei dro yn arwain at dddirywiad yn yr iaith Gymraeg, er bod y Gymraeg yn para i gael ei siarad yn helaeth yng Ngogledd Cymru. Heddiw, mae diwydiant y gweithfeydd glo yng Nghymru bron wedi diflannu’n llwyr, ond fe siaredir yr iaith fel ail iaith yn weddol eang o hyd.

Rhestr ddarllen:

The Adulterer's Tongue: Detholiad o Farddoniaeth Gymraeg wedi ei Gyfieithu
www.walesliterature.org/books.cfm?lan=e&switch=book_info&book_id=102

Turning Tides, cyhoeddiad sy’n astudio ysgrifennu cyfoes yng Nghymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru
www.wai.org.uk/turningtides

Gwybodaeth am fudiadau llenyddol yng Nghymru:

Cyfnewidfa Lên Cymru: www.walesliterature.org/books.cfm?lan=e
Cyngor Llyfrau Cymru: www.cllc.org.uk
Llenyddiaeth Cymru: Cwmni Cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth yng Nghymru: www.llenyddiaethcymru.org
Llyfrgell Genedlaethol Cymru: www.llgc.org.uk/index.php?id=122


Practics/EU/Education and Culture


Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees