Dai Williams

Tirwedd Cymru

Er mai gwlad fechan yw hi, mae gan Gymru dirwedd syfrdanol ac amrywiol. O ddyffrynnoedd y de, wedi eu cerfio gan ddegawdau o ddiwydiant trwm, i harddwch naturiol syfrdanol y mynyddoedd yn y gogledd, o brysurdeb prifddinesig Caerdydd i’r arfordir dilychwin tua’r gorllewin – mae gan y wlad gymaint i’w gynnig.

mapMae Cymru, sy’n ymestyn dros 8,000 o filltiroedd sgwâr (20,720 o gilomedrau sgwâr), tua’r un maint â Massachusetts yn UDA, neu tua hanner maint y Swisdir. Mae Cymru tua 170 milltir (256 cilomedr) o hyd a 60 milltir (96 cilomedr) o led.

Mae Cymru yn wlad genhedlig amrywiol, yn arbennig felly yn hen ardaloedd y porthladdoedd yng Nghaerdydd a Chasnewydd. Mae’r brifddinas, Caerdydd wedi ei lleoli ar lannau’r Tâf, gyda phoblogaeth o tua 325,000. Mae’n ddinas brysur, yn fasnachol, yn forwrol ac fel dinas prifysgol. Cynhelir gemau peldroed a rygbi ar lefel byd yma, yn un o adeiladau mwyaf eiconic y ddinas, Stadiwm y Mileniwm. Yn ardal y bae, mae Canolfan Mileniwm Cymru yn un o ganolfannau mwyaf unigryw a bywiog y celfyddydau yn Ewrop – canolfan sy’n dangos y gorau o gynnyrch creadigol Cymru a’r byd.

Am ragor o fanylion ewch i: www.lonelyplanet.com/maps/europe/wales

Practics/EU/Education and Culture

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees