Dai Williams

Hanes Cymru

Mae gan Gymru hanes hir o frwydrau dros annibyniaeth a hunaniaeth. Ers y 15fed ganrif cafodd ei llywodraethu gan Loegr. Ond, gyda chreu Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999, gwelwyd cychwyn ar gyfnod newydd yn ei hanes. Am y tro cyntaf, gallai Gweinidogion Cymreig, wedi eu lleoli yng Nghymru, greu polisïau a rheoliadau, oedd wedi eu saernïo yn benodol ar gyfer Cymru ac yn aml yn wahanol i’r rhai a fodolai yng ngweddill y DU.

Gwelir cestyll hynafol ar draws y wlad ac mae modd ymweld â’r cestyll hyn heddiw.

Darllen pellach:

Yr Academi Gymreig: Gwyddoniadur Cymru, Gwasg Prifysgol Cymru
http://www.encyclopaediaofwales.com/english/home

The Matter of Wales: Epic Views of a Small Country gan Jan Morris
Hanes Cymru gan John Davies
Delweddu’r Genedl (Diwylliant Gweledol Cymru) gan Peter Lord

Walesonline: http://www.walesonline.co.uk/
Llyfrgell Genedlaethol Cymru: http://www.llgc.org.uk/index.php?id=122

Practics/EU/Education and CultureCymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees