WAI Curators Visit/Ymweliad Curaduron CRhC

Rhwydweithio Diwylliannol

Mae Simon Mundy, ymgynghorydd Ewropeaidd i Fforwm Ewropeaidd Celfyddydau Cymru, wedi paratoi arweiniad i Rwydweithiau Diwylliannol.

Rhagymadrodd

Mae’r cyfleoedd ar gyfer rhwydweithio rhyngwladol wedi tyfu – i unigolion a sefydliadau fel ei gilydd. I bobl broffesiynol yn y celfyddydau yng Nghymru, mae’r rhwydweithio hwn yn digwydd ar ddwy brif lefel, sef yr un byd-eang a’r un Ewropeaidd. Gyda’r symudiad tuag at Undeb Ewropeaidd a datblygiad technoleg ddigidol, gwelwyd twf aruthrol mewn rhwydweithiau yn ystod y 25 mlynedd diwethaf, gyda llawer o’r rhwydweithiau hyn yn cynnig fforymau mwy hyblyg ac ymatebol sy’n torri ar draws y categorïau celfyddydol traddodiadol. Mae hyn yn ddatblygiad angenrheidiol o safbwynt y celfyddydau.

Nid yw’r rhestr rhwydweithiau (term sy’n cynnwys cymdeithasau gydag aelodau ganddynt) sy’n dilyn yn un ddihysbydd. Fodd bynnag, mae’n disgrifio llawer o‘r rhwydweithiau a’r sefydliadau mwyaf gweithgar y gallai pobl broffesiynol yng Nghymru ddymuno ymwneud â nhw er mwyn gallu dylanwadu ar ddatblygiad rhyngwladol ac Ewropeaidd y sector. Mae’r rhan fwyaf yn awyddus i fod yn gynhwysol gydag aelodaeth sy’n gefnogol i unigolion a sefydliadau proffesiynol sy’n rhannu eu diddordebau.

Cliciwch yma i lawrlwytho canllaw Simon Mundy ynglyn a Rhwydweithiau Diwylliannol

Practics/EU/Education and CultureCymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees