Image by/Llun gan Elfen

Rhwydweithiau Byd

Gellir rhannu rhwydweithiau rhyngwladol rhwng y rhai hynny sy’n agored i lywodraethau (yn unig, yn aml iawn) – Sefydliadau Rhyng-lywodraethol (IGOs) a’r rhai hynny sy’n gweithredu fel Sefydliadau Anllywodraethol (NGOs). Yn raddol mae trydydd grŵp yn dod i’r amlwg, grŵp sy’n dod ag asiantaethau swyddogol a chyrff cyhoeddus at ei gilydd (sefydliadau para-lywodraethol).

Un yn unig yw UNESCO o asiantaethau y Cenhedloedd Unedig sy’n effeithio ar fywyd artistig byd-eang. Mae gan nifer o asiantaethau eraill gyfrifoldebau diwylliannol, megis:

• International Labour Organisation (ILO) www.ilo.org
• United Nations Development Programme (UNDP) www.undp.org
• United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) www.unhcr.org
• World Intellectual Property Organisation (WIPO) www.wipo.int
• United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) www.unctad.org
• United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) www.unido.org
• Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) www.ohchr.org
• United Nations Children Fund (UNICEF) www.unicef.org
• United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) www.unitar.org
• United Nations University www.unu.edu

Bydd y cysylltiadau rheolaidd pwysicaf gyda’r asiantaethau hynny sy’n uniongyrchol berthnasol i amodau gwaith a lles ariannol artistiaid proffesiynol – ILO, WIPO ac UNCTAD.

Daeth yr International Network for Cultural Policy (INCP) http://incp-ripc.org i’r amlwg ym 1998 ac nid yw’r corff hwn yn rhan o system y Cenhedloedd Unedig. Disgrifia ei hun fel ‘ fforwm rhyngwladol lle gall gweinidogion cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddiwylliant archwilio a chyfnewid syniadau ar faterion polisïau diwylliannol newydd a datblygu strategaethau i hyrwyddo amrywiaeth diwylliannol’.

Mae’r International Federation of Arts Councils and Cultural Agencies (IFACCA) www.ifacca.org yn llwyfan trawiadol iawn ar gyfer rhannu gwybodaeth ar bolisi a nawdd. Mae ei fwletin electronig pythefnosol yn cyfuno gwybodaeth sefydliadol a chrynodeb defnyddiol iawn o newyddion yn Saesneg ar y celfyddydau o bob rhan o’r byd.

Mae gan UNESCO berthynas agos â’r Sefydliadau Anllywodraethol gan iddo’n wreiddiol helpu i sefydlu llond llaw o sefydliadau ynglŷn â ffurfiau celfyddydol a’u hariannu. Mae’r grŵp yn cynnwys:

• International Amateur Theatre Association www.aitaiata.org
• International Artists Association www.iaa-europe.eu
• International Dance Council www.cid-portal.org
• International Music Council www.imc-cim.org
• International Poets, Essayists and Novelists (PEN)
• International Theatre Institute www.iti-worldwide.org
• International Theatre Critics Association www.aict-iatc.org
• International Union for the Marionette. www.unima.org

At hyn dylid ychwanegu y ddau brif Undeb Llafur yn y celfyddydau perfformio, sy’n perthyn yr un mor agos i ILO ag i UNESCO – sef yr International Federation of Musicians and Actors (FIM www.fim-musicians.com) a FIA (www.fia-actors.com)

Yn ychwanegol at y rhain, mae yna nifer cynyddol sy’n cael eu cymryd o ddifrif gan UNESCO, ond heb fod yn derbyn cefnogaeth uniongyrchol. Yn eu plith mae:

• International Artists Managers Association (IAMA) www.iamaworld.com
• International Association of Music Information Centres (IAMIC) www.iamic.net
• International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) www.ifpi.org
• International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)
• International Council for Traditional Music (ICTM) www.ictmusic.org
• International Federation of Arts Councils and Cultural Agencies (IFACCA) www.ifacca.org
• International Federation for Choral Music (IFCM) www.ifcm.net
• International Federation of Festival Organisations (IFFO)
• International Federation for Theatre Research (IFTR) www.firt-iftr.org
• International Federation for Jeunesses Musicales www.jmi.net
• International Festivals and Events Association (IFEA) www.ifea.com
• International Network for Cultural Diversity (INCD)* www.incd.net
• International Society for Contemporary Music (ISCM) www.iscm.org
• International Society for Music Education (ISME) www.isme.org
• International Society of the Performing Arts (ISPA)* www.ispa.org
• International Organisation of Scenographers, Technicians and Theatre Architects (OISTAT) www.oistat.org
• Foundation for Community Dance www.communitydance.org.uk
• Res Artis: International Network of Artists Residencies www.resartis.org

Practics/EU/Education and Culture

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees